Į pradžią 

 
 
 
 
Visada su knyga

2015-03-09
 

 

 

Kiekvienas vaikas nuo atėjimo į šį pasaulį momento pats kuria savo vidinį pasaulį, suvokdamas ir vertindamas informaciją, kurią gauna iš aplinkos arba ją pateikia šalia jo esantys suaugę. Vaikas turi teisę gauti informaciją, kuri atitiktų jo amžiaus ypatybes, poreikius bei interesus. Būtų be galo gerai, jei tą informaciją įtakotų knygos buvimas šalia. Manau, tai – tiesiausias kelias į vaiko širdį. Knyga ir nuolatinis skaitymas padeda pažinti pasaulį, turtina vaiko kalbą, skatina vaiko pasitikėjimą savimi, puoselėja kalbos jausmą. Žodinga, spalvinga, gyva kalba lavina ne tik vaiko kalbinius gebėjimus, bet ir gramatinę raišką bei žodžio reikšmių įvairovę.

Skaitymo procesas gali būti be galo malonus, jaukus ir spalvingas. Tai ypač pajutau gyvendama Jungtinėje Karalystėje. Esu mama auginanti 5 metų sūnų, todėl labai norėjau būti jo ugdymosi proceso dalimi, iš pradžių norėdama tik padėti jam adaptuotis,o vėliau negalėjau nustoti domėtis vaikų ugdymo metodais šioje šalyje. Ypatingą dėmesį atkreipiau į vaikų skatinimą skaityti, augti kartu su knyga. Tai buvo mūsų šeimai ypač aktualu, kadangi mūsų sūnus mokėsi naujos visiškai jam svetimos kalbos, o jo gimtoji kalba buvo sparčiame vystymosi procese. Mūsų tikslas buvo išlaikyti gimtąją kalbą ir mokytis naujos. Taip sūnus tapo dvikalbiu.

Jungtinėje Karalystėje ankstyvasis mokyklinis ugdymo procesas prasideda labai anksti. Vaikai, sulaukę 4 metų, jau keliauja į paruošiamąją ikimokyklinę klasę, 5 metų – į pirmąją klasę.

Mokymosi aplinka klasėse labai kruopščiai suplanuota, išsiskiria savo lankstumu, integraliu požiūriu į ugdymą ir vaikų individualumą, tuo pačiu aiškiai atspindi ir realųjį gyvenimą. Bene didžiausias plotas iš visų veiklos centrų mano sūnaus klasėje yra skirtas kalbos ir skaitymo centrui. Kiekviena klasė turi po mažąją savo bibliotekėlę, kur vaikai bet kada gali patogiai įsitaisyti ir mėgautis knygų draugija. Dažniausiai bibliotekėlės yra jaukios ir viliojančios vaikus linksmomis pagalvėlėmis, kėdutėmis ir kūrybinga aplinka. Knygelės išdėliotos labai paprastai ir prieinamai. Jos visos guli spalvotose dėžutėse / lentynose, bet tai yra ne paprastos spalvotos dėželės. Šios dėželės atspindi vaikų skaitymo lygius. Knygelės kruopščiai sudėliotos pagal skaitymo lygio spalvą į atitinkamą dėžę / lentyną.
 

 

Spalvotieji skaitymo lygiai

Mane labiausiai sužavėjo tai, kad kiekvienas vaikas skaito knygeles, atitinkančias jo individualius gebėjimus. Kiekviena spalva atitinka tam tikrą skaitymo lygį:
 

Iš viso yra 12-os spalvų skaitymo lygiai, toks skirstymas būdingas ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus grupių vaikams. Toje pačioje klasėje vaikai gali skirtis savo skaitymo lygiu ir gebėjimais. Kaip matome paveikslėlyje, vaikai per 1 metus turėtų peržengti 3 skaitymo lygius, sulaukęs 7-8 metų peržengti 2 lygius ir sulaukęs 8-9 metų jau skaityti laisvai.

Spalvotojo skaitymo privalumai:

1. Vaikai visiškai nejaučia jokio spaudimo ar išskirtinumo. Tai suteikia vaikams didesnio pasitikėjimo savimi, garantuoja visiškai pozityvią skaitymo atmosferą ir motyvuoja tobulinti savo gebėjimus, kad pereitų į aukštesnį lygį kai bus pasiruošęs.

2. Tai yra labai informatyvi priemonė tėveliams orientuotis, kaip toli yra pažengęs jų vaikas. Jei iškyla skaitymo sunkumų, vyksta konsultacijos su klasės mokytoja, skiriamas papildomas dėmesys problemoms pašalinti (pvz.: mokytojo padėjėjas ar savanoris papildomai padeda vaikui skaityti).

3. Tokia gradavimo sistema padeda išvengti per lengvos ir per sunkios knygos skaitymo varianto. Per lengva ir per sunki knyga demotyvuoja vaiką. Vienu atveju neskatina tobulėti, antru atveju verčia jį susierzinti ir nusiminti.

Vaikas pereina į aukštesnįjį skaitymo lygį, kai sugeba perskaityti iš aukštesnio lygio knygos 90 % žodžių. Šią skaitymo skatinimo ir ugdymo metodiką yra parengęs Oxfordo universitetas (Oxford Reading Tree) ir ši metodika naudojama daugumoje pradinių ir ikimokyklinių įstaigų. Kiekvieno lygio (spalvos) knygelės turi savo specialią ugdomąją paskirtį. Pvz.: nuo geltonojo lygio vaikai savo knygelėse sutinka „suktų“ žodelių (tricky words). Tai žodžiai, kuriuos vaikai turi tiesiog žinoti mintinai, jų pagrindinė ypatybė ta, kad jie rašomi ir skaitomi skirtingai. Per pirmuosius dvejus mokymosi metus vaikai turi atsiminti per 50 tokių žodžių. Taip pat turi išmokti „iššifruoti“ (decodable words) apie 60 žodelių. Tai artikeliai, jungtukai, įvardžiai arba skaitymo išimtys. Juos vaikas sutikęs tekste turi tiesiog sugebėti juos labai greitai perskaityti. Tam, kad skaitymo procesas būtų malonus, linksmas ir žaismingas, o ne tik susikoncentravimas į ypatingus žodelius, mokykla siūlo rekomendacijų skaitymui su vaikais. Pagrindinė ir pati svarbiausia rekomendacija – skatinimas skaityti su malonumu.

Sakoma, jei vaikas nebus knygos mylėtojas, nebus ir geras skaitytojas, todėl į tai kreipiamas didelis dėmesys.

 

Skaitymo krepšelis (Book bag)

Visi klasės vaikai turi knygų krepšelį (book bag), kurį nešiojasi su savimi kiekvieną dieną į mokyklą ir namus. Paruošiamojoje klasėje – du kartus per savaitę, vyresnėse klasėse –kiekvieną dieną klasės bibliotekėlėje keičiamos knygos. Vieną knygelę vaikas skaito pats, o antrą – su tėveliais. Perskaičius knygeles užpildomas skaitymo lapas su klausimynu, kurį rengia klasės mokytojas. Klasės knygų tematika yra pati įvairiausia: pasakojamosios knygos (tik su paveikslėliais), pasakos, apsakymai, poezija, biografinės, istorinės, enciklopedijos ir mokslinė literatūra.

Rekomendacijos skaitant su vaiku namuose:
 

Prieš pradedant skaityti:

1. Paprašyti parodyti, kur yra knygos pavadinimas?

2. Paklausti, kaip vaikas mano, apie ką bus ši knygelė?

3. Išklausyti vaiko nuomonės, kas nutiks šioje istorijoje?
 

Skaitant knygą:

1. Perskaičius puslapį paklausti vaiko, kas pavaizduota paveikslėliuose?

2. Pasiteirauti, kaip vaikas mano, kas tučtuojau nutiks?

3. Vėliau paklausti, ar jis to ir tikėjosi?

4. Išklausyti, kas, vaiko nuomone, vyks toliau?

5. Pasidomėti, ką vaikas mano, kuo baigsis ši istorija?

6. Aptarti knygelės veikėjus (ar jie teigiami, ar neigiami?).
 

Perskaičius knygą:

1. Dar kartą peržvelgti, apie ką buvo knygelė?

2. Išklausyti nuomonės ar patiko knygelė ?

3. Pasidomėti, kuri vieta jam buvo įdomiausia? Kodėl?

4. Ar galėtų vaikas numanyti, kas galėtų būti toliau, ar galėtų būti istorijos tęsinys?

Ši mokyklos skaitymo rekomendacija yra labai naudinga ir pozityvi, skatinanti vaiko norą domėtis knyga ir bandyti vis geriau skaityti.

Rekomendacijos suaugusiajam, ko negalima daryti skaitant kartu su vaiku:

1. Skirti per mažai laiko ir dėmesio. Kiekvienam vaikui reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į jo skaitymo gebėjimus ir lygį.

2. Nenutraukti vaiko, jei prieš pradedant skaityti jį užplūsta pamąstymai apie personažus ar knygelę, kurią ruošiasi skaityti.

3. Nenaudoti rodomojo piršto sekant tekstą. Tai traktuojama kaip nurodymo ar noro kontroliuoti ženklas. Skaitymo procesas vaikui turi būti malonus visiškai be jokio spaudimo. Galima paieškoti įvairių linksmų, vaikams patinkančių būdų sekti tekstą ir jo nepamesti.

4. Nepertraukinėti vaiko, kai jis skaito ir suklysta, tik pabaigus skaityti užsiminti, ką reikėtų patikslinti ir kodėl. Jei suaugęs skaito ne su savo šeimos nariu vaiku, tokias pastabas reikėtų pasižymėti ir perduoti mokytojai.
 

Pasakos / istorijos laikas (Story time)

Visada labai maloni vaikams dienos dalis – pasakos / istorijos laikas. Prieš pietų metą auklėtoja ar mokytoja visada vaikams skaito pasaką ar istoriją. Vaikai patys labai aktyviai dalyvauja šiame procese, nes mokytoja naudoja tą  pačią klausimyno sistemą, pagal kurią rekomenduoja skaityti tėvams su vaiku namuose.
 

Vyresniųjų vaikų skaitymas kartu

Keletą kartų per savaitę su jaunesniaisiais vaikais kartu skaito vyresnieji vaikai. Dažnai mažiesiems skaitantys vyresnieji vaikai yra kaip savotiškas pavyzdys. Mažesniesiems malonu žinoti, kad kai jie bus tokie „dideli“ jie taip pat galės taip gerai skaityti.
 

Savanoriai ir tėveliai

Be mokytojos/-o padėjėjos/-o mokyklos dienos veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai ir tėveliai. Visada yra suderintas dienos veiklos planas tarp mokytojos/-o ir visų padėjėjų. Kartais užimtesniu mokymosi periodu klasės veikloje dalyvauja iki 6 suaugusiųjų per dieną. Dažniausiai skiriamas individualus dėmesys ne tik sunkiau skaitantiems, bet ir kitų mokymosi sunkumų turintiems vaikams.
 

Autoriaus kėdė (In the authors sheos)

Vaikai patys tampa autoriais ir kuria savo knygas. Atsižvelgiant į amžių, gebėjimus, savaitės temą, kiekvieną savaitę keletas vaikų kuria savo knygas ir po to pristato jas klasės draugams. Vyresnėse klasėse tai perauga į projektus-namų darbus. Šios veiklos tikslas – padėti vaikams atsidurti rašytojo vietoje, padėti suvokti knygos kelią iki skaitytojo. Vaikai patys gali įsijausti į knygos kūrimo procesą.

Pateikiu keletą vaikų sukurtų knygelių pavyzdžių:
 

 

Motyvacinė ir skatinimo sistemos

Visą ugdymo procesą Jungtinėje Karalystėje besąlygiškai lydi TIK pozityvi kritika ir vaiko motyvacija. Tokiu būdu ugdomas vaiko individualumas, gerbiami jo gebėjimai. Pozityvi kritika yra labai subtili, kiekvieno vaiko ugdymosi sunkumus žino tėvai, tačiau pačiam vaikui niekas jų nesako, neakcentuoja jo silpnųjų vietų.

Skatinimo sistema labai įvairi ir priklauso nuo mokytojų kūrybiškumo. Pavyzdžiui, spalvingi lipdukai, kuriais vaikai „apdovanojami“ po atliktų užduočių. Lipdukai būna su mėgstamais vaikų personažais ar paskatinimo užrašais pvz.: „geras darbas“, „puikus darbas“, „specialus apdovanojimas“, „šaunus bandymas“ ir t.t. Vaikai siekia būti įvertinti ir pastebėti, kiekvienas pagal savo gebėjimus stengiasi tai padaryti ir gauti „apdovanojimą“.
 

Kaip bendradarbiauja klasės bibliotekėlės ir mokyklos biblioteka

Mano sūnaus pradinėje mokykloje mokosi apie 360 mokinių. Mokyklos didžiosios (pagrindinės) bibliotekos sistema lygiai tokia pati kaip ir klasių mažųjų bibliotekėlių. Knygų išdėstymo sistema ir principai lygiai tokie patys. Du kartus per savaitę iš mokyklos bibliotekos knygos yra pristatomos į klases, dažniausiai atsižvelgiant į mėnesio, savaitės temą, mokytojų poreikius, papildomas priemones ir vaikų pomėgius. Knygos yra kruopščiai suregistruojamos registracinėje sistemoje, tokiu pačiu principu grįžta atgal. Mokytojai iš savo darbo vietos turi galimybę pasidomėti elektroninėje mokyklos bibliotekos sistemoje apie juos dominančią ar reikalingą knygą, sužinoti kur ji šiuo metu yra.

Kasmet mokslų metų pradžioje vaikai keliauja į viešąją miestelio biblioteką susipažinti su jos naujovėmis, pasikartoti bibliotekos taisyklių. Tokiu pačiu principu vaikai kviečiami dirbti ir mokyklos bei klasės bibliotekėlėse. Nuosekliai metai iš metų kartojant šią sistemą, vaikai labai puikiai prisimena ir perpranta bibliotekos taisykles ir tvarką. Pvz.: kaip naudotis knygų išdavimo ir grąžinimo sistema. Mano 5-metis sūnus su dideliu malonumu pats pasiima knygeles ir didžiuodamasis naudojasi skaitytojo kortele. Atostogų metu vaikai kviečiami su tėveliais lankytis miestelio bibliotekoje ir nenustoti skaityti. Kiekvieną mėnesį miestelio biblioteka organizuoja įvairius renginius vaikams. Specialioje erdvėje, skirtoje vaikams, bibliotekininkai ar savanoriai tėveliai bendrauja su vaikais, padeda jiems išsirinkti knygų.

Mano pastebėjimu, ryšys su knyga britų visuomenėje tikrai labai svarbus. Skaitymo svarbos suvokimas yra labai aukštas. Tai iš tiesų kelia susižavėjimą ir skatina sekti šiuo pavyzdžiu. Labai malonu matyti, kad ligoninių, bankų laukiamuosiuose, kavinėse, parduotuvėse, autobuse ar traukinyje su mažaisiais siekdami „sutrumpinti“ laukimo ar kelionės laiką tėvai dažniausiai skaito. Knygą labai dažnai pamatysi mamos rankinėje, vežimėlyje ar vaiko rankelėje, knyga – visada kartu. Knyga prieinama visiems socialiniams sluoksniams.

Labai populiarus ir skatinamas visuomenėje būdas įsigyti knygą – tai labdaros parduotuvėlės (charity shops). Žmonės savo perskaitytas, vaikų „išaugtas“ knygas atneša į šias parduotuves ir jas galima įsigyti už simbolinę kainą. Tokių parduotuvių tikrai labai daug ir jose gausu įvairiausios literatūros. Knyga yra prieinama visiems, tik reikia surasti sau labiausiai patinkantį būdą su ja draugauti.

Labai linkėčiau, kad knyga visada būtų šalia Jūsų, o ypač šalia Jūsų vaikų.
 

Daiva Mickevičienė,
Dorking, Surrey

Jungtinė Karalystė
 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų: 1 skaityti
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.