Į pradžią 

 
 
 
 
Skaitome inovatyviai

2015-07-28Apie inovacijas, arba naujoves, dabar kalbama ir rašoma labai daug. Tai aktualu ir bibliotekoms. Viena svarbiausių Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau KAVB) vertybių – inovatyvumas.   Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai nuolat ieško naujų kūrybiškų sprendimų ir diegia įvairias veiklos naujoves (kūrybinės dirbtuvės, kuriose naudojami planšetiniai kompiuteriai) arba tobulina jau esamas veiklas (skaitymo skatinimo iniciatyvos Kauno miesto ir Kauno regiono ugdymo įstaigose, popietės šeimoms, kūrybinės dirbtuvės susijusios su menu).
 Skaitymas – šeimos tradicija

Skaitymas – šeimos tradicija

Spartėjant gyvenimo tempui, mažiau laiko skiriama bendravimui šeimoje su vaikais, kuriuos vis labiau įtraukia naujausios technologijos, nustumiančios į šalį knygų skaitymą. Skaitymo skatinimas – esminė visuomenės skaitymo kultūros kėlimo dalis. Pirmiausia skaitymo įgūdžiai formuojami ir ugdomi šeimoje. Šeimos dalyvavimas ir palaikymas labai svarbus motyvuojant vaiką skaityti ir leisti laisvalaikį skaitymą skatinančioje aplinkoje. KAVB, Kauno regiono metodinis centras, skiria didelį dėmesį skaitymo skatinimui, jo populiarinimui ir prestižo kėlimui visuomenėje bei kokybiškam vaikų užimtumui. 2013 metais Kauno regione (Kauno rajono, Kėdainių, Raseinių savivaldybių bei Kauno apskrities ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosiose bibliotekose) KAVB organizavo seminarų ciklą „Vaikas – šeima, skaitymas – asmenybė“ pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo ir KAVB įgyvendinamą kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“. Seminaruose aptartos aktSkaitymas – šeimos tradicijaualios temos: skaitymo terapija ir jos taikymas bibliotekoje, besilaukiančių moterų skaitymo poreikiai ir jų ketinimai skaityti savo vaikams, šeimos ir bibliotekininko įtaka ugdant mažuosius skaitytojus. Dideliuose miestuose, kur gausu pramogų ir laisvalaikio užsiėmimų, suburti šeimas bibliotekoje nėra lengva. KAVB Vaikų literatūros skyriui tai pavyko. Čia organizuojamos popietės ir skaitymai šeimoms: „Raskime laiko bibliotekai“, „Mes mylim savo biblioteką“. Susirinkusios šeimos turiningai leidžia laisvalaikį skaitydamos, bendraudamos. Siekdami, kad tokie susitikimai bibliotekoje taptų tradiciniai, skelbiame publikacijas spaudoje skaitymo skatinimo klausimais, organizuojame susitikimus su tėvais Kauno regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiemet startavusio skaitymo skatinimo šeimoje projekto „Skaitymas šeimoje: nuo lopšinių iki šiurpių“ tikslas – populiarinti, plėtoti ir novatoriškomis veiklomis formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, kurti šeimų skaitymo tradicijas.
 Skaitymas – šeimos tradicija
Skaityti keliaujant drauge su šeima – nauja skaitymo skatinimo ir laisvalaikio forma. Skaitant su šeima, kuriamas ir stiprinamas vaikų ir tėvų emocinis bei fizinis ryšys, padedama vaikui lengviau išmokti savikontrolės, išreikšti savo norus, siekti tikslų, lavinama fantazija. Vienas iš būdų sužadinti vaikų domėjimąsi knyga – skaitymą paversti šeimos tradicija ir ritualu. Projektas skirtas Kauno miesto ir Kauno regiono bei socialinės atskirties rizikos šeimoms, auginančioms 4–12 metų vaikus. Jo veiklose noriai dalyvauja šeimos iš Kauno apskrities krizių centro. Gegužės mėnesį išvykome į dviejų dienų kelionę literatūriniu autobusu po Aukštaitijos etnokultūrinį regioną. Aplankėme Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešąją biblioteką, istorines Aukštaitijos vietas, Lietuvos geografinį centrą Ruoščių kaime, Anykščių šilelį, legendomis apipintą Molėtų kraštą bei unikalią dangaus šviesulių stebyklą Kulionyse, kur klausėmės etnoastronomo Jono Vaiškūno pasakojimų. Šeimos rinko sakmes ir legendas, susijusias su lankomomis vietomis, pačios galėjo būti kelionės gidais. Vaikai ir jų tėveliai įsitraukė į edukacinius žaidimus: ieškojo lobio, dainavo lopšines, skaitė sakmes, legendas ir šiurpes. Seminarą „Pasaka knygos drabužiais: nuo sakytinės tradicijos iki knygų skaitymo šeimoje“ vedusi etnologė Gražina Kadžytė pasakojo, kaip puoselėjamos liaudies tradicijos ir papročiai, kalbėjo apie pasakų, sakmių, dainų, padavimų ir patarlių svarbą ir jose slypinčią gyvenimo išmintį. Šiuo projektu buvo paskatintas novatoriškas požiūris į šeimų skaitymą netradicinėje aplinkoje, šeimos buvo įtrauktos į projekto veiklas, išmoko turiningai leisti laisvalaikį.
 

Sėkminga partnerystė ir skaitymo skatinimas

Vienas pagrindinių Vaikų literatūros skyriaus uždavinių yra organizuoti skaitymą skatinančius  ir edukacinius renginius, ugdančius bei stiprinančius vaikų skaitymo įgūdžius. Siekdami geriausio rezultato, į skaitymo skatinimo veiklas įtraukiame ir partnerius. Jau ilgus metus bendradarbiaujame su Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra, ruošiančia ikimokyklinio ugdymo pedagogus. Būsimos auklėtojos padėjo organizuoti ir persirengusios įvairių kūrinių personažais dalyvavo „Vasaros skaitymuose“ bibliotekoje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ruošė kalėdinius lėlių spektaklius, kurie itin džiugino mažiausiuosius skaitytojus. Kiti mūsų partneriai, Kauno paveikslų galerijos dailininkai-edukatoriai, ne tik vadovavo kūrybinėms dirbtuvėms bibliotekoje, bet ir pasikvietė į svečius, kur skaitėme Kęstučio Kasparavičiaus kūrinį „Dingęs paveikslas“. Taip pat reikia paminėti naują ir  labai sėkmingą pažintį su VŠĮ „Miegantys drambliai“. Jaunos renginių organizatorės talkino organizuojant „Vasaros skaitymus“, vedė įdomius edukacinius žaidimus. Beje, visi renginiai vyko netradicinėse erdvėse: Kauno paveikslų galerijoje, Miesto sode, Ramybės parke, Ąžuolyne ir kt. Vasaros skaitymų temos patrauklios vaikams – apie lietaus nykštukus, Mamulę Mū, gimtadienį ir kt. Partnerystė buvo naudinga abiem pusėms – būsimosios pedagogės įgijo naujų praktinių įgūdžių, o mes, bibliotekos darbuotojos, skatinome skaitymą  įdomesniais, patrauklesniais būdais.
 Sėkminga partnerystė ir skaitymo skatinimasSėkminga partnerystė ir skaitymo skatinimas
  

Skaitymo ugdymas ir menas

Kūrybinės dirbtuvės, jungiančios skaitymą  ir meną, – nuolatinė mūsų skyriaus veikla. Kelios kūrybinės dirbtuvės – „Mano knyga Maironiui“, „Mano žolynų knyga“ įsikūrė Kauno paveikslų galerijoje. Apsupti garsių dailininkų paveikslų, vaikai skaitė Maironio eilėraščius, o vieną pasirinktą eilėraštį mėgino iliustruoti ir sukurti savo knygelę. Per vasarą rinkti ir džiovinti augalai bei apie juos sukurtos pasakos ir eilėraščiai buvo panaudoti kūrybinėse dirbtuvėse „Mano žolynų knyga“. Nuolatiniai mūsų kūrybinių dirbtuvių dalyviai – Kauno dailės gimnazijos, Antano Martinaičio ir Juozo Grušo dailės mokyklų moksleiviai. Kai kurių kūrybinių dirbtuvių dalyviai privalo turėti įgūdžių, bet visiems reikia skaityti kūrinius, susijusius su tam tikra tema. Taip gimė „Pasaka ant akmenų“, sukurta ant nugludintų jūros akmenėlių piešiant Salomėjos Nėries „Senelės pasaką“. Besilankantys bibliotekoje vaikai skatinami ne tik skaityti, bet ir rūpintis ekologija: iš panaudotų pieno ir sulčių pakelių gaminome ir dekoravome inkilus. Anksti pavasarį organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Kelkim paukščiams namelius“ priminė vaikams, kad jau reikia rūpintis inkilų kėlimu. Klausėmės paukščių balsų, mėginome juos atskirti, skaitėme pasakas apie paukščius. Kūrybinės dirbtuvės, susijusios su menu, yra patrauklios ir įdomios vaikams, jie noriai jose dalyvauja.
 
 Skaitymo ugdymas ir menasSkaitymo ugdymas ir menas
 

Projektas „Inovacijų laboratorija ILab“

Kauno apskrities viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Vilkaviškio ir Jonavos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis bei Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, 2014 metų rudenį įgyvendino projektą „InovacijInovacijų laboratorija ILabų laboratorija ILaB“. Šio projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą, kūrybiškumą, laisvalaikį ir remiantis inovacijomis bei informacinėmis technologijomis sukurti kūrybinius produktus. Projekte dalyvavo vaikai ir jaunimas. Dalyviai buvo mokomi naujo, šiuolaikiško ir išradingo požiūrio į informacines ir komunikacines technologijas bei jų teikiamas galimybes. Kiekvienai bibliotekai atstovavo 10 asmenų (vaikų ir jaunimo) komanda. Projekto dalyvių veiklos buvo susijusios ir su skaitymu, nes kūrybinį produktą kuriančios komandos turėjo perskaityti pasirinktą knygą, taip pat K. Donelaičio poemą „Metai“. Visą vasarą dalyviai skaitė ir ruošė savo pristatymus. Gavę užduotį sukurti reklaminį filmuką, originaliai pristatantį pasirinktą knygą, jie sumaniai naudojo naujausias informacines technologijas ir vaidybinius įgūdžius. Antroji užduotis – idėjų pristatymas „Inovatyvi biblioteka“ pagal Pecha Kucha metodiką. Pranešėjai dalijosi mintimis, kaip turėtų atrodyti ateities biblioteka. Supratome, kad jie norėtų čia ne tik skaityti knygas, bet ir susitikti su draugais, bendrauti.

Kūrybinėse dirbtuvėse „Literatūros kūrinio interpretacija ir komiksų kūrimas“ vaikai ir jaunimas planšetiniais kompiuteriais kūrė komiksus pagal K. Donelaičio poemą „Metai“. Užsiėmimus vedė UAB „Jūsų Flintas“ darbuotoja Roberta Mašidlauskytė. Komiksai pasirinkti neatsitiktinai – jie populiarūs visame pasaulyje, ypač tarp jaunimo. Tai masinės kultūros dalis, dar vadinama medijų menu. Pagrindiniai komiksų elementai – tekstas, piešinys ir individuali interpretacija. Čia daug vietos eksperimentui ir fantazijai. Šiandieniniai komiksai skatina mąstyti, kritiškai vertinti įvairius reiškinius. Dalyviai šiuolaikiškai ir išradingai pažvelgė į klasikinės literatūros kūrinį.

Pasibaigus projektui planšetiniai kompiuteriai ir toliau sėkmingai naudojami dirbant su vaikais ir jaunimu. KAVB Vaikų literatūros skyriuje ir Kauno rajono savivaldybės Raudondvario bibliotekoje Vilniaus knygų mugėjeorganizuotos kūrybinės dirbtuvės „Apie Kalėdas linksmai“, kuriose vaikai mokėsi kurti originalius kalėdinius atvirukus. Daug dėmesio, ypač bibliotekų darbuotojų ir vaikų, sulaukė kūrybinės dirbtuvės, veikusios 2015 metų Vilniaus knygų mugėje. Kiekvienas į jas užsukęs lankytojas galėjo pamėginti kurti komiksus pagal paties pasirinktą literatūros kūrinį. Bibliotekų savaitės metu kūrėme komiksus pagal pačių moksleivių pasirinktą Kazio Sajos kūrinį „Jei nutrauksim sliekui koją“.

Mūsų tikslas vienas – siekti, kad vaikai augtų skaitydami, o biblioteka taptų jų susitikimų ir bendravimo vieta. Todėl mes, bibliotekininkai, turime būti šiuolaikiški, kūrybingi, nuolat ieškoti naujų idėjų ir sprendimų, skatinančių vaikų ir jaunimo domėjimąsi knygomis ir biblioteka.

Rasa Lolita Šukevičienė,
KAVB Vaikų literatūros skyriaus vedėja

El. p.: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.