Į pradžią 

 
 
 
 
Kūrybiniai darbeliai

Knygą pasirinkti ir giliau suprasti Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokiniams padeda kūrybiniai ar kitokie smagūs darbeliai.

Atsiliepdami apie progimnazijoje organizuojamus skaitymo skatinimo renginius mokiniai teigia, kad jiems labiausiai patinka kurti įvairius darbelius apie perskaitytas knygas, todėl į daugumą skaitymo skatinimo veiklų įtraukiame kūrybinius darbelius. Dalijamės keletu idėjų tikėdami, kad jos bus naudingos kitiems. Visas idėjas pateikiame glaustai, nes suprantame, kad dovanojamos idėjos augina kitas originalias idėjas.

Kiekviena pristatoma veikla susideda iš kelių etapų. Dažniausiai šie etapai – planavimas, organizavimas, kūryba, pristatymas, įsivertinimas – yra panašūs organizuojant įvairias veiklas, todėl pristatome tik vieną – akciją „Vaikščiojanti reklama“.„Vaikščiojanti reklama“


Vaikščiojanti reklama

„Vaikščiojanti reklama“ skirta akcijai „Metų knygos rinkimai 2011“. Mokiniai kūrė reklamas ir kvietė draugus skaityti Metų knygos rinkimuose dalyvaujančias knygas arba kūrė pasižadėjimą perskaityti Metų knygą. Mokinių mintis ir piešinius progimnazijos koridoriumi „nešiojo“ kirmėlytė.


„Mažosios Žiemos“ debesėliai

„Mažosios Žiemos“ debesėlius mokiniai kūrė perskaitę Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Mažoji žiema“. Debesėliuose atsispindėjo labiausiai patikusios pasakėlės įvykiai, veikėjai. Sukurtus debesėlius mokiniai klijavo ant puraus sintepono. Visą žiemą lengvi debesėliai suposi bibliotekoje ir stengėsi prišaukti tikrą žiemą.Arklio Dominyko brangakmeniai

„Kaip turėtų atrodyti brangakmenis, kuris apsaugotų nuo šalčio arklio Dominyko svajonę Rugiagėlę?“ – svarstė mokiniai, perskaitę Vytauto V. Landsbergio knygą „Stebuklingas Dominyko brangakmenis”. Mokiniai buvo išradingi: puošė akmenukus, brangakmenį kepė iš tešlos, lipdė iš modelino, plastilino, puošė stikliukais, karoliukais, kriauklelėmis. Vienuose brangakmeniuose atsispindėjo pieva, kituose – dangus, žvaigždės, saulė, trečiuose – ugnelė, o visuose – šiluma ir stebuklai.
Trolio Molio kaukės
Violetos Palčinskaitės knygos „Muzika troliui“ veikėjas trolis Molis mokiniams pasirodė keistas, paslaptingas, piktokas ir... apsamanojęs. Toks jis ir perteiktas vaikų sukurtose kaukėse. Kaukes mokiniai puošė siūlais, kailiukais, džiovintomis žolelėmis, samanėlėmis.

 


 
Spalvų dėmelėje mano šeima
Jaukią popietę mergaitės kalbėjo apie Akvilinos Cicėnaitės knygą „Mano tėtis ir kiti nesusipratimai“, apie Moniką ir keistą jos šeimą, asmeninius „nesusipratimus“ mokykloje ir namuose, svarstė, kiek kasdieniniai mergaičių patirti „nesusipratimai“ panašūs į knygoje aprašytus. Mergaitės liejo akvarelės dėmeles ir stengėsi jose įžvelgti šilčiausias savo šeimos akimirkas. Darbelių spalvos ir mažomis raidelėmis užrašyti žodžiai sako, kad kiekvienam vaikui svarbu turėti jaukius namus, mylinčius ir suprantančius artimuosius.

 

 

 


Dailyraščio konkursas „Knygos ir draugystė šildo“
Perskaitę knygą svarstėme: „Kuo knyga mus šildo? Kodėl įdomus knygos veikėjas? Ką norėtume jam pasakyti, paklausti, patarti? Ko knyga moko ir kaip keičia mus?“ Dailyraštyje mokinių kruopščiai ir tvarkingai užrašyti žodžiai kalba apie šiltas akimirkas praleistas su knyga, jaukius atradimus ir tikėjimą, kad dar daug vaikų pasakys: „niekada negalvojau, kad knyga gali būti draugė, kol neperskaičiau...“.

 

 


Krakatukai iš sūrios tešlos

 


Linksmus ir žaismingus krakatukus iš sūrios tešlos lipdė vaikai, perskaitę Renatos Šerelytės knygą „Krakatukų jūra“. Pirmiausia vaikai piešė, kaip turėtų atrodyti pasirinktas krakatukas, po to pasiruošė įvairių spalvų sūrią tešlą, o tada prasidėjo pats linksmiausias – lipdymo – darbas. Parodėlėje iš paveikslo rėmelių žvelgė Tešlius, Buntė, senė Didžiaausė, Micius, Birbindonas ir kiti krakatukai. 

Argumentų medis

 

Argumentų medį sugalvojome akcijai „Metų knygos rinkimai“. Kiekviena iš dešimties medžio šakų buvo pažymėta rinkimuose dalyvaujančia knyga. Mokiniai, perskaitę knygą ar jos ištrauką, ant medžio lapelio rašė argumentą, kodėl verta balsuoti už šią knygą. Gruodžio mėnesį Argumentų medis pradėjo skleisti lapus, o sausio mėnesį, medį jau puošė didžiulis lapų kupolas. Įdomiausia vasaros knyga
Kokią įdomią knygą per vasaros atostogas perskaitė draugai ir mokytojai? Labiausiai patikusią knygą galime užrašyti ant popierinio obuoliuko ir įdėti į pintinę, taip pat galime užrašyti ant popierinės gėlės žiedlapio. Taip biblioteka rudenį pasipuoš vasariška pieva arba pakvips obuoliais.

 Paslapčių dėžutės

Paslapčių dėžutėje yra daug įdomių dalykėlių apie perskaitytą knygą. Čia ant debesėlių užrašyti nežinomi žodžiai ir jų paaiškinimai, pagrindinės minties žvaigždutė, ant devynbriaunio deimanto išdėstyti pagrindiniai ir antraeiliai veikėjai, įvykių schema, įvairūs daiktai susiję su knygos įvykiais, aplinka, veikėjais, taisyklingai užrašyta knygos metrika. Labai svarbus dėžutės papuošimas, piešiniai turi atspindėti temą. Ką mokiniui siūloma įdėti į paslapčių dėžutę žiūrėkite paveiksle „Ką įdėsime į paslapčių dėžutę?“.Paveikslas 'Ką įdėsime į paslapčių dėžutę?'


Pristatydami draugams sukurtas paslapčių dėžutes mokiniai pasakojo pagal pateiktus klausimus: Koks knygos autorius ir pavadinimas? Ką nupiešiau ant dėžutės ir kodėl? Kokie pagrindiniai knygos įvykiai? Kaip apibūdinčiau pagrindinį veikėją? Kokie yra antraeiliai veikėjai? Kokius daiktus įdėjau ir kodėl? Kokie buvo nežinomi žodžiai? Ką jie reiškia? Kokią žinią autorius siunčia mums šia knyga? Kodėl šią knygą siūlau skaityti kitiems?Akcija „Vaikščiojanti reklama“

Metų knygos rinkimus 2011 m. mokykloje pradėjome akcija „Vaikščiojančia reklama“. Akcijos tikslas – supažindinti mokyklos bendruomenę su Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiomis knygomis ir paskatinti jas perskaityti. Mūsų veiklą sudarė keli etapai.

1. Mokytojų ir bibliotekininkų pasitarimo metu nusprendėme: Koks bus akcijos „Vaikščiojančia reklama“ tikslas? Kokių rezultatų sieksime? Kaip padėsime mokiniams susipažinti su Metų knygomis? Ką mokinimas siūlysime sukurti? Kaip mokysime kurti reklaminius tekstus? Kaip padėsime mokiniams sudaryti gero darbo kriterijus? Kaip padėsime mokiniams aptarti, pristatyti, įsivertinti darbus? Kaip eksponuosime darbus? Kokie bus atsiskaitymo terminai?

2. Mokiniai susipažino su akcijoje „Metų knygos rinkimai 2011“ pristatomomis knygomis, aptarė, kodėl norėtų jas perskaityti, kuo jų pristatymas interneto svetainėje www.skaitymometai.lt mokinius sudomino.

3. Organizuotas užsiėmimas, kurio metu mokiniai išsiaiškino, kokios būna reklamos, kokia reklamų paskirtis, kokios yra reklamos pagrindinės dalys. Nusprendėme, kad mūsų reklamose būtinai turi būti: šūkis arba kvietimas, paaiškinimas, iliustracija. Mokiniai užpildė lenteles (žr. Lentelė Nr.1 „Mano reklamos pagrindinės dalys), kurios buvo tarsi būsimos reklamos juodraščiai.

4. Mokiniai sukūrė gero darbo kriterijus (žr. Lentelė Nr.2 „Gero darbo kriterijai), kurie padės mokiniui darbą atlikti pagal susitarimus, įsivertinti, įvertinti draugo darbą.

5. Kūrybinis darbas: kiekvienas mokinys sukūrė individualų darbą.

6. Darbų pristatymas, įsivertinimas ir vertinimas pagal sudarytus „Gero darbo kriterijus“.

7. Ekspozicijos rengimas. Mokinių sukurtoms reklamoms progimnazijos koridoriais „vaikščioti“ padėjo kirmėlytė. Kiekvieną praeinantį ji kvietė stabtelti, pasidomėti ir... skaityti.

 

Kaip skatiname mokinius dalyvauti skaitymo veiklose

Organizuojant skaitymo veiklas, skatinti mokinių kūrybiškumą ir iniciatyvumą, skaitymo gebėjimų ugdymą(si) padeda „Kompetencijų knygelės“. Šias knygeles sukūrė „Vyturio“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų. Tai individuali mokinių piešinėliais iliustruota, vieneriems mokslo metams skirta bendrųjų kompetencijų ugdymosi priemonė, padedanti mokiniui planuoti pasirinktų gebėjimų tobulinimąsi, išsikelti individualius mokymosi uždavinius, stebėti, kaip sekasi siekti išsikeltų uždavinių, fiksuoti pažangą, apibūdinti ir analizuoti pažangos įrodymus, įsivertinti ir būti įvertintam. „Kompetencijų knygelėje“ yra kiekvienos iš šešių bendrųjų kompetencijų puslapiai pažangai fiksuoti: mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinės, pažinimo, asmeninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo. Patrauklios, estetiškos bendrųjų kompetencijų ugdymosi priemonės motyvuoja mokinius kryptingai veikti, fiksuoti pažangą ne tik pamokų metu atliekant užduotis, bet ir dalyvaujant įvairiose nepamokinėse veiklose.

Kaip mokiniai planuoja skaitymo gebėjimų ugdymąsi, matome iš individualių užduočių, kurias mokiniai, padedami įvairių dalykų mokytojų, sugalvoja ir įrašo „Kompetencijų knygelių“ Komunikavimo kompetencijos puslapyje: „Per mokslo metus perskaitysiu ne mažiau kaip penkias knygas ir savais žodžiais papasakosiu skaitymo vadovei. Tai parašu patvirtins skaitymo vadovė“ (Domas, 6 kl.); „Iki pirmo pusmečio pabaigos perskaitysiu ne mažiau kaip penkias knygas, skaitymo vadovei pasakysiu pagrindinę knygos mintį, temą, problemą ir gausiu penkis trečio lygio antspaudukus“ (Aistė, 5 kl.); „Per šiuos metus perskaitysiu 20 knygų, mane paklausinės ir atitinkamo lygio antspaudukais patvirtins bibliotekininkė“ (Julius, 5 kl.); „Per šiuos mokslo metus išmoksiu vertinti tekstą pagal duotus kriterijus: laikas, erdvė, veikėjai. Tai antspauduku patvirtins skaitymo vadovė“ (Gytis, 6 kl.); „Per šiuos mokslo metus išmoksiu iš teksto išskirti svarbiausią informaciją ir sugrupuoti nurodytu būdu, tai patvirtins projekto vadovas. Gausiu ne mažiau kaip 5 trečio lygio antspaudukus“ (Tomas, 7 kl.) ir pan. Visus mokslo metus mokiniai kryptingai veikia siekdami išsikeltų uždavinių, o mokslo metų pabaigoje įsivertina pagilintus gebėjimus.

Kad būtų lengviau stebėti pažangą, „Kompetencijų knygelės“ puslapiuose mokiniai renka antspaudukus – „rankeles“. Antspaudukus mokiniai gali gauti už įvairias atliktas užduotis. Mokytojai, vertindami mokinių gebėjimus ir žymėdami antspaudukus, kartu su mokiniu nusprendžia, kuriuo lygiu reikėtų
į(si)vertinti ugdomą kompetenciją. Jei mokiniui reikėjo pagalbos atliekant užduotį, antspaudukas žymimas 1 lygį parodančiame paveikslėlyje. Jei mokinys dirbo padrąsintas, paragintas, paskatintas, jei reikėjo patarimo, antspaudukas dedamas 2 lygio paveikslėlyje. Į(si)vertinama 3 lygiu, kai mokiniui pavyksta savarankiškai ir pagal visus vertinimo kriterijus atlikti užduotį. Aukščiausio (4) lygio antspaudukas rodo, kad mokinys mokė kitus. Kiekvienas atliktas kūrybinis darbelis vertinamas antspauduku „Kompetencijų knygelės“ iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos puslapyje.

Per mokslo metus kiekvienos kompetencijos surinktų antspaudukų skaičius yra vienas iš kriterijų, padėsiančių mokiniui apsispręsti, kuriuo lygiu įsivertinti kompetenciją ir kokius individualius mokymosi uždavinius išsikelti kitiems mokslo metams. Mokiniai stengiasi surinkti kuo daugiau kiekvienos bendrosios kompetencijos aukščiausių – 3 ir 4 lygių – antspaudukų. Daugiausia tam tikros bendrosios kompetencijos 3 ir 4 lygio antspaudukų surinkę mokiniai gali tapti pretendentais į tos kompetencijos Žinovus. Kompetencijų Žinovus išrenka klasės draugai. Kiekvienoje klasėje kasmet išrenkami šeši kompetencijų Žinovai: Mokėjimo mokytis kompetencijos Žinovas, Komunikavimo kompetencijos Žinovas, Socialinės kompetencijos Žinovas, Pažinimo kompetencijos Žinovas, Asmeninės kompetencijos Žinovas, Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos Žinovas. Kompetencijų Žinovams pavasarį mokykloje vykstančios Metų premijų šventės metu iškilmingai įteikiami specialūs Žinovų ženkleliai ir šių ženklelių sertifikatai.

Skaitymo skatinimo veiklas organizuoja ir mokiniui stebėti savo skaitymo pažangą padeda skaitymo vadovai Skaitymo valandos metu. Kaip „Vyturio“ progimnazijoje kilo Skaitymo valandų idėja? Kas gali būti skaitymo vadovu? Kaip organizuojamos Skaitymo valandos? – aprašoma tekste „Skaitymo valandos“.

Parengė Raimonda Budnikienė,
informacinių gebėjimų ugdymo mokytoja

Į pradžią

 

 

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.