Į pradžią 

 
 
 
 
Nuolatinės naujovės dvyliktus metus veikiančioje Latvijos Skaitymo skatinimo programoje

2013-01-22

1. Santrauka

Projekto vykdytojai yra keturi Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro specialistai, kurie kartu su rėmėjais, regiono kuratoriais bei viešųjų ir mokyklų bibliotekų vadovaujančiais darbuotojais organizuoja „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ darbo grupę. Kiekvienais metais šie asmenys vertina projekto efektyvumą ir siūlo tobulinimus.Projekto vykdytojai yra keturi Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro specialistai

Programai konstruktyviausią paramą teikia Latvijos nacionalinės bibliotekos fondas, trečius metus kaupiantis finansinę paramą Skaitymo skatinimo programai, projekto „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“, labdaros portalo www.ziedot.lv bei bendradarbiavimo su individualiais rėmėjais, dėka.

2001 m. pradėjus ir pirmą kartą įgyvendinus projektą „Vaikų ir jaunuolių komisija“ – programą kryptingai derinančią Vyriausybės ir vietos savivaldybių finansinę paramą skaitymo skatinimui, Latvijoje labai sustiprėjo vaikų raštingumas bei vaikų literatūra. 2002 m. Vyriausybė padidino finansavimą, o projektas iki 2007 m. tapo Vyriausybės specialiosios paskirties programa, vėliau skaitymo skatinimui Valstybės kultūros kapitalo fondas skyrė 142000 eurų. Kiekvienais metais 15-17 tūkstančių naujų vaikų tapdavo aktyviais skaitytojais Latvijoje bei Latvijos centruose visame pasaulyje. Pačios geriausios ir vertingiausios knygos yra skirstomos 600 bibliotekų ir Latvijos centrams užsienyje. Kiekvienas Vyriausybės skirtas latas paprastai atitinka 2 latus gaunamus iš vietos savivaldybių.

Latvijos Skaitymo skatinimo programos „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ patirtis buvo paminėta geriausių Europos skaitymo skatinimo projektų sąraše, tarp kitų sėkmingų skaitymo skatinimo modelių Rusijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje.

Programos tikslai:

 • Skatinti vaikus ir paauglius patirti skaitymo džiaugsmą;
 • Sukurti skaitymo skatinimo tinklą Latvijoje ir Latvijos centruose užsienyje;
 • Paskleisti vaikų ir jaunuolių mintis apie jiems parašytas knygas;
 • Skatinti geros literatūros sklaidą.

Programos uždaviniai:

 • Atrinkti ir koordinuoti 24 pavadinimų naujausių ir vertingiausių knygų kolekcijos įsigijimą bei paskirstymą visoms į projektą įsitraukusioms bibliotekoms;
 • Motyvuoti ir mokyti visus projekte dalyvaujančius bibliotekininkus;
 • Įgyvendinti projekto reklamos kampaniją kartu su dalyvaujančiais programoje vaikais ir paaugliais;
 • Sukurti diskusijų forumą apie knygas internete – www.draugiem.lv;
 • Sukurti „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ tinklą šalyje, kuris bendradarbiaudamas su „Latvijos Radiju 1“ skelbtų bibliotekų naujienas bei informaciją apie skaitomiausias knygas.

2. Faktai ir teorinis aprašymas

Kiekvienais metais gyventojų skaičius Latvijoje mažėja. Paskutiniais 2011 m. duomenimis šalyje gyvena 2070000 gyventojų. Tyrimas atskleidė, kad ekonominė migracija ir mažas gimstamumas lemia Latvijos populiacijos senėjimą. Vaikų skaičius yra bent du kartus mažesnis nei pensijinio amžiaus žmonių. Bibliotekų paslaugomis, kurios yra pasiekiamos dėl gerai išvystyto bibliotekų tinklo,  naudojasi 42 proc. populiacijos. 819 viešųjų bibliotekų ir 791 mokyklos biblioteka teikia vaikų ir paauglių segmentui skirtas paslaugas (2011 m. duomenys). 168000 gyventojų yra nuo 7 iki 17 metų ir teoriškai yra bibliotekininkų ir švietimo darbuotojų bendrų siekių, tokių kaip skaitymo skatinimas, švietimo parama, informacinis raštingumas, prasmingas laisvalaikio leidimas, kūrybinių įgūdžių lavinimas, gavėjai. Latvijai reikalingas kiekvienas gyventojas – toks yra Vyriausybės požiūris integracijos politikoje.

Latvijos moksleivių skaitymo įgūdžiai yra vidutiniški, tačiau jiems labai trūksta motyvacijos skaityti. Tik 2,9% penkiolikamečių moksleivių skaitymo įgūdžiai yra puikūs. Berniukai gerokai atsilieka nuo mergaičių. Situacijos sudėtingumas yra aprašytas ir apibendrintas Europos Komisijos Eurydice tarptautiniame raštingumo tyrime, publikuotame pavadinimu „Mokymas skaityti Europoje: kontekstas, veiklos kryptys ir praktinės veiklos“. Mokymasis skaityti ir skaitymas dėl mokslo dažniausiai vyksta už formaliojo mokymosi proceso ribų. Tam, kad vaikas taptų geru skaitytoju, svarbu, kad jau vaikystėje jis galėtų naudotis knygomis ir vėliau mokymosi metais galėtų gauti įvairios skaitymo medžiagos, kaip deklaruojama Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje. 17-ojo paragrafo skiltyje „C” teigiama, kad šalys narės nutaria „skatinti vaikų knygų leidybą ir sklaidą“ bei suteikti prieigą prie išteklių, kurie „stiprintų socialinę, psichinę ir intelektualinę vaiko gerovę bei fizinį ir psichologinį vystymąsi“.

Iki 2020 m. ES šalių narių švietimo ministrai iškėlė tikslą sumažinti prastai skaitančiųjų procentinę išraišką: nuo 20 iki 15 procentų. Latvijoje 17,6 proc. penkiolikamečių skaitymo įgūdžiai yra menki. Turime daug ką nuveikti savo šalyje. Pagal Vyriausybės agentūros Kultūros informacinės sistemos 2010 m. parengtą studiją „Viešosios bibliotekos ir internetas Latvijoje: technologijos, paslaugos ir įtaka bendruomenei“ mes prarandame motyvuotus skaitytojus vaikams tampant vyresniais. Jei 88 proc. 1-4 klasių moksleivių mėgsta skaityti, tai tik 57 proc. 5-9 klasių moksleivių renkasi skaitymą, kaip malonią laisvalaikio leidimo formą.

Latvijos programos organizatoriai ir rėmėjai yra vienijami bendro tikslo – skatinti skaitymo įgūdžius, kurie ilgainiui pagerintų vaikų ir jaunuolių gyvenimo kokybę, intelektą bei užtikrintų konkurencingumą.


3. Kaip ši programa funkcionuoja?

Nuo pat pradžių Skaitymo skatinimo programa „Vaikų ir jaunuolių komisija“ dirba remdamasi paprastais, lengvai suvokiamais principais – žingsnis po žingsnio įtraukia programos dalyvius į skaitymą, diskusijas ir įvairių knygų vertinimus, o tai tobulina kritinį mąstymą, skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Metų pradžioje (jei finansinė padėtis palanki – sausio mėn.) profesionali komisija atrenka vertingas ir įdomias knygas „Vaikų ir jaunuolių komisijai“. Svarbiausia, kad ekspertai puikiai išmanytų vaikų literatūrą ir suvoktų socialinius skaitymo aspektus.

Knygų atrankai taikoma 10 kriterijų:

1. Geriausi vietos autorių praėjusių metų kūriniai;
2. Geriausiai pavykę vertimai, įtraukiant įvairių šalių knygas;
3. Paveikslėlių knygos jaunesniesiems skaitytojams;
4. Komiksai arba kiti savo stiliumi išsiskiriantys leidiniai;
5. Mokslinės fantastikos kūriniai;
6. Knygos berniukams;
7. Knygos mergaitėms;
8. Poezija (pageidautina po knygą visoms keturioms amžiaus grupėms);
9. Klasika arba mėgstamiausios tėvų ir senelių kartos knygos;
10. Realistinė literatūra, atspindinti probleminius jaunų žmonių klausimus.

Visų knygų pavadinimai ir jų viršeliai bei padrąsinantis kvietimas dalyvauti publikuojami plakate (2012 m.)Visų knygų pavadinimai ir jų viršeliai bei padrąsinantis kvietimas dalyvauti publikuojami plakate. Parengiamas ir publikuojamas informacinis bukletas, kita mokomoji medžiaga. Knygų rinkinio prieinamumą visose projekte dalyvaujančiose bibliotekose garantuoja Vyriausybės ir vietos savivaldybių finansinė parama. Skaitymui skirtas laikas yra pakankamai ilgas, jei laiku užsitikrinamas finansavimas. Kiekviena biblioteka suteikia galimybes aptarti knygas bei surengti susitikimus su autoriais. Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centras rengia diskusijas internete ir, kaip programos dalį, siūlo įvairius kūrybinius konkursus. Pavyzdžiui, linksmiausios ir trumpiausios frazės apie knygas ir skaitymą varžytuvės, karikatūrų „Kas tau padeda skaityti, o kas trukdo?” ir knygų skirtukų piešimo konkursai, dalyvaudami „Vaikų komisijos agento” konkurse vaikai pakviečia į programą savo draugus, aprašo labiausiai aptarinėjamas knygas bei atsiunčia nuotraukų, atskleidžiančių jų skaitymo įpročius. Vaikai turi perskaityti penkias metų kolekcijos knygas ir užpildyti anketą apie labiausiai patikusią knygą. Jie išsako savo mintis apie knygos turinį, iliustracijas ir diskusijas stimuliuojančius klausimus, rekomenduoja knygas savo bendraamžiams, užduoda klausimų knygos autoriui ir t.t. Vietos renginiai ir Didžioji skaitymo šventė yra natūralus programos uždarymas, organizuojamas pavasario knygų mugės metu, kovo mėnesio pradžioje. Šiuose renginiuose dalyvauja apie 700 vaikų bei jų tėvų visoje Latvijoje, o knygų autoriai, iliustruotojai, vertėjai ir leidėjai gauna pelnytą žiniasklaidos dėmesį. Vaikams suteikiama proga išreikšti savo mintis apie skaitytas knygas; koncertuoja populiarūs muzikantai. Jau 11 metų organizuojame Didžiojo skaitymo šventę, o aktoriai ir muzikantai noriai dalyvauja ir palaiko mūsų pastangas.


4. Skaičiai ir grafikai

Faktai rodo, kad „Vaikų ir jaunuolių komisija“ įgijo supratingą vietos bendruomenės palaikymą ir, jei įmanoma, vietos savivaldybės remia bibliotekos darbą skatinant skaitymą. Gaunamas finansavimas iš Vyriausybės turi būti prilyginamas bent dvigubai didesnei vietos savivaldybių paramai tam, kad vietos bibliotekose būtų teikiami įdomūs ir linksmi užsiėmimai vaikams. Jei negavome paramos iš Vyriausybės, labai tikėtina, kad vietos finansavimas buvo išnaudotas kitiems vietos reikalams. 2009 m. Latvijoje buvo įvykdyta regioninė reforma ir mažiausias savivaldybes jungiant prie stambesniųjų bendras jų skaičius labai sumažėjo. Šiuo metu yra 118 savivaldybių. Visose savivaldybėse įgyvendinama Skaitymo skatinimo programa „Vaikų ir jaunuolių komisijos“, o nuo 2007 m. programa įgyvendinama ir aktyviausiuose Latvijos centruose užsienio šalyse.


Metai

Finansavimas

Kultūros
ministerijos
EUR

Finansavimas

Valstybės
kultūros
kapitalo
fondo
EUR

Finansinė
parama

vietos
savivaldybių
ir
rėmėjų
EUR

Latvijos
Nacionalinės
bibliotekos
fondo
finansinė
parama
projektui
„Širdis
liepia,
kad
vaikas
skaitytų“

Programoje dalyvaujančių bibliotekų
skaičius 

Programoje dalyvaujančių vaikų skaičius

 2001  4300        2  100
 2002    36000      245  5400
 2003    57000  67000    398  10000
 2004    57000  215000    450  13000
 2005    71000  118000    475  15000
 2006    71000  135000    510  16000
 2007    142000  243000    541  17000
 2008    85000  200500    573  17000
 2009    43000  142000    444  10000
 2010  1100  14300  109400  2800  380  10000
 2011  2200  23000  160200  24000  450  13000
 2012

 21000

Kultūros ministerija, bendras finansavimas
71000

  Bendras finansavimas iš vietos savivaldybių bus žinomas 2013 m. pradžioje  23300  576  17000?


Skaitymo skatinimas – tai ilgalaikė investicija, pati programa reikalauja nuolatinių tobulinimų, užtikrinančių, jog pozityvios kryptys yra ilgalaikės, programa kiekvienais metais turi siūlyti kažką naujo. Viena organizacija, kuriai Vyriausybė suteiktų mandatą ir planuotų suteikti finansavimą mažiausiai trijų metų laikotarpiui, yra pajėgi atlikti šį darbą. Atsižvelgiant į darbo patirtį ir žinias tai turėtų būti Nacionalinė biblioteka. Skaitymo skatinimo finansavimas iš Valstybės kultūros kapitalo fondo yra gyvybiškai svarbus, kol esame pereinamajame periode.


5. Pavojai, kova, emocijos

Nepaisant mūsų kruopščiai suplanuotos ir sutelktos veiklos, Vyriausybės finansavimas skaitymo skatinimo programai 2012 m. pavasarį buvo staiga nutrauktas. Naujienos apie „Vaikų ir jaunuolių komisijai“ iškilusią grėsmę pasirodė internete, laikraščiuose ir televizijoje. Nepasidavėme ir kartu su Latvijos nacionalinės bibliotekos fondu organizavome kampaniją „Elektroninių žinučių karas”. Kreipėmės į žmones su prašymu parašyti atvirą laišką Vyriausybei, ministerijoms ir atsakingoms Gerai žinomas karikatūristas Zemguss Zaharāns mūsų kampanijai dovanojo savo karikatūrą institucijoms. Taip vaikai išreiškė savo norą politikams. Elektroninės pašto žinutės skelbė: „Aš noriu skaityti!” Labai pagelbėjo tikslūs ir paprasti reikalavimai, įtikinami argumentai ir žiniasklaidos parama. Gerai žinomas karikatūristas Zemguss Zaharāns, dirbantis laikraštyje „Diena“, mūsų kampanijai dovanojo savo karikatūrą – joje vaizduojamas mažas šaukiantis berniukas: „Aš noriu skaityti!“ bei jam aiškinantis stambus ir riebus politikas: „Mes grąžinsime skolas, o tada…“ Kad ir kaip neįtikinamai tai skambėtų – sulaukėme panašių paaiškinimų iš atsakingų ministrų. Ši absurdiška situacija sukėlė milžinišką protestą skaitymo rėmėjų tarpe, nes visi dirbantys su vaikais žino, kokia trapi yra motyvacija ir kiekvienas atidėliojimas jauniesiems skaitytojams palieka ilgalaikę negatyvią įtaką. Esama tiek daug pagundų, puikia rinkodara viliojančių ir įtakojančių vaikų norą nerūpestingai pasilinksminti. Šių pagundų priešingybė yra skaitymas, o tai – darbas, kurio naudos jaunas žmogus negali pilnai įvertinti.

Labiausiai džiaugiamės Latvijos respublikos Ombudsmeno ištirto atvejo Nr. 2012-109-10B išvada, dėmesys buvo atkreiptas, gavus mūsų atvirą laišką apie Vyriausybės finansavimo nutraukimą Skaitymo skatinimo programai „Vaikų ir jaunuolių komisija“. Paskutinė išvados pastraipa konstatuoja: „Atsižvelgiant į ilgalaikės programos „Vaikų ir jaunuolių komisija“, užtikrinančios vaiko teisę gauti tinkamą literatūrą, svarbą, kuri savo ruožtu įtakoja vaiko teises tobulėti, mokytis ir ugdyti savo kultūrinį išprusimą, darome išvadą, jog yra būtina planuoti ilgalaikę Vyriausybės finansinę paramą skaitymo skatinimo programai. Atitinkamai būtina peržiūrėti bibliotekų finansavimo tvarką ir planuoti nuolatinį Vyriausybės kofinansavimą įgyvendinant aukščiau minėtą programą viešosiose šalies bibliotekose“.Organizavome kampaniją ''Elektroninių žinučių karas''

Nesame gavę didesnio palaikymo nei ekstremalios „Elektroninių žinučių karo“ kampanijos metu. Šimtai elektroninių žinučių perpildė mūsų serverį ir dar vienuolika atsakingų institucijų.

Viena mama rašė: „Mano dukra šiandien išsiuntė laišką Latvijos respublikos Prezidentui.“ Latvijos Saeimo Kultūros ir švietimo komisijos sekretorė telefonu kalbėjo: „Gauname labai keistų laiškų: „Jānis, 8 m., Aš noriu skaityti!“. Sklaidydami jos nuostabą, atsakėme: „Mes tai girdime kiekvieną dieną. Vaikai nori skaityti ir mes turime suteikti jiems šią progą!“.

Mūsų kova buvo sėkminga ir mes gavome finansavimą iš Vyriausybės bei Latvijos nacionalinės bibliotekos fondo projekto „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“ – 77000 LVL. Šiuo metu programoje dalyvaujančių bibliotekų skaičius yra pats didžiausias – 576.

Labdaros projektas „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“ suteikė esminę paramos dalį Skaitymo skatinimo programai „Vaikų ir jaunuolių komisija“. Per pastaruosius trejus metus Latvijos nacionalinės bibliotekos fondo dovanotų lėšų dėka buvo galima aprūpinti 425 bibliotekas 5078 knygų egzemplioriais.

Tikimės, kad vėluojantis knygų pristatymas į bibliotekas nepakeis „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ ekspertų skaičiaus. Praėjusiais metais dalyvavo 13 tūkst. vaikų, bet šiais metais tikimės grįžti prie 17 tūkst. dalyvių skaičiaus, toks jis buvo finansiškai geresniais 2007-2008 m., kuomet Valstybės kultūros kapitalo fondas skaitymo skatinimui suteikė 100000 LVL. Projektas nekeliantis emocijų publikai rizikuoja būti pamirštas. „Vaikų ir jaunuolių komisijai“, kaip tai įrodė daugybė žmonių, tokia grėsmė nekyla!


6. Inovacijos

Mūsų programos sėkmė priklauso nuo nuolatinių naujovių:

 • 2002 m. suteikiamas Vyriausybės specialiosios paskirties programos statusas, pradedama Didžiosios skaitymo šventės tradicija;
 • 2003 m. pakoreguojamos skaitytojų amžiaus grupės – iš trijų grupių suformuojamos keturios, tobulinamas plakatas, lankstinukas ir reklaminė medžiaga;
 • 2007 m. programa pasklinda 6-iuose Latvijos centruose JAV, Australijoje ir Europoje, kuriamas klausimynas internetu;
 • 2008 m. programa ima veikti 14 Latvijos centrų užsienyje;
 • 2010 m. Latvijos nacionalinės bibliotekos fondas pradeda labdaros projektą „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“ ir pradeda rinkti aukas vaikų knygoms labdaros portale www.ziedot.lv;
 • 2011 m. programa praplečiama jaunų žmonių segmentu, ji tinka 1-12 klasių vaikams; suburiama diskusijų grupė internete www.draugiem.lv; Latvijos nacionalinės bibliotekos fondo lėšomis sukuriamas naujas „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ logotipas; pakviečiami 23 populiarūs asmenys dirbti projekto ambasadoriais; sukuriama telefoninė linija norintiems dovanoti knygas vaikams. Pradedama reklaminė projekto „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“ kampanija spausdintoje ir elektroninėje žiniasklaidoje;
 • 2012 m. įkuriama „Tėvų komisija“; integraciniais tikslais finansinės lėšos nukreipiamos į 35 Latvijos centrus, ir 41 tautinių mažumų mokyklą pačioje Latvijoje bei viešąsias regiono bibliotekas. Projektui patobulinti į veiklą įtraukiami 12 regioninių kuratorių. Pradedama reklaminė projekto „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“ kampanija nacionalinėje televizijoje ir radijuje.

Inovacijų procesas turi būti tęstinis, nes tai – vienintelis būdas pritraukti naujų dalyvių ir išlaikyti vaikų bei paauglių dėmesį. Vis dėlto, Latvijoje neskiriama jokio dėmesio didžiausiose rizikos grupėse esantiems ir turintiems skaitymo sunkumų asmenims, pvz., berniukams ar vaikams augantiems socialinės rizikos šeimose. Naujovės turėtų pasiekti ir šiuos ypatingus skaitymo segmentus, tačiau kiekvienas iš jų reikalauja skirtingų metodų bei papildomo finansavimo, o kartu ir bendruomenės paramos.

Išlaikydami skaitymo skatinimo srityje pasiektus rezultatus, teigiamą poveikį leidybos industrijai bei bendradarbiavimą su bibliotekomis, pasiektus „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ dėka, turime tikslingai tęsti savo darbą, užtikrindami, kad esama šaunių, knygomis latvių kalba besidominčių skaitytojų.


7. „Tėvų komisija” – papildoma parama skaitymui

Apibūdindama skaitymo skatinimo stebėjimo sistemą, kalbėsiu apie paskutinę šių metų naujovę, t.y. greta „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ savo darbą pradėjusią „Tėvų komisiją”. Skaitymas neįmanomas be šeimos palaikymo. Jaunoji tėvų karta, dalyvavusi pačiuose pirmuose mūsų programos veiklos etapuose, užaugo. Jei skaitoma kartu, tėvai gali geriau suvokti vaikų mąstymą ir svajones. „Jei mano mama/tėtis skaito – aš irgi skaitysiu“ – tai turėtų būti puikus pavyzdys vaikams ir dialogo tarp kartų palaikymui. Knygos tėvams buvo parinktos laikantis kelių principų:

1. Grožinės knygos, kuriose kalbama apie požiūrį į vaikus;

2. Knygos, kuriose esama pedagoginių žinučių, kviečiančių gerbti vaikų vidinį pasaulį bei suteikiančių patarimų, kaip tvarkytis su „augančiais sunkumais“ ir siūlančių visuomenei keisti požiūrį į vaikus;

3. Knygos, kuriose rašoma apie skaitymo fenomeną kaip asmenybės tobulinimo įrankį – tiek verstinės, tiek latvių kalba.

Tėvų kolekcijai atrinkome keturias knygas, leisdami iš vaikų kolekcijos laisvai pasirinkti penktąją knygą. Tėvai taip pat pildė anketą apie geriausias, labiausiai patikusias knygas.

Šiais metais tėvų kolekciją sudaro keturios knygos:

„Kafka ir keliaujanti lėlė“ – žymaus Katalonijos vaikų ir jaunimo autoriaus Jordi Sierra i Fabra knyga. 2006 m. ir 2010 m. autorius buvo pristatytas H. K. Anderseno premijai laimėti. „Kafka ir keliaujanti lėlė“ buvo nominuota geriausia 2007 m. knyga. Šio autoriaus rašymui būdingas kūrybiškas istorijų pasakojimas. Jo rašymo stilius – pilnas jaudinančių dialogų bei trumpų, ritmingų frazių, užkariavo viso pasaulio skaitytojų širdis. „Kafka ir keliaujanti lėlė“ yra ne tik puikus vaikų ir jaunimo literatūros pavyzdys, bet ir jaudinantis pasakojimas suaugusiems. Latvijos „Tėvų komisija” internetinėje apklausoje pažymi, jog tai – neįprasčiausia ir labiausiai įtraukianti knyga, skaitytojams ji suteikia pozityvių emocijų, o jos kalba pilna aforizmų.

„Tėvų komisija” antrąją vietą skyrė prancūzų kūrėjo Daniel Pennac knygai „Chagrin d'école“. Knygoje pasakojama apie jaunų žmonių brendimo sunkumus, savęs ieškojimus, puikius mokytojus bei tapimą žmogumi. Knyga „suteikia viltį nugalėti sunkumus mokykloje”, – rašo „Tėvų komisijoje” dalyvaujanti mokytoja. Ji teigiamai vertina likusią kolekcijos dalį: „šios knygos verčia mąstyti apie dalykus, kurie yra svarbūs tėvams, vaikams ir mokytojams, bei padeda suvokti situacijas, iškylančias tiek šeimose, tiek mokykloje.” Kita mama rašo: „Abejojau, kuriai knygai skirti pirmąją, o kuriai – antrąją vietą. Visgi, apsisprendžiau pasirinkti „Chagrin d'école“, manau, ši knyga paliečia daugiau žmonių, nei knyga „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“. Tai puikus romanas, keičiantis skaitytojų požiūrį į „sunkius” moksleivius. Jis praplečia akiratį”.

Trečioji vieta, suaugusiųjų vertinimu, tenka labai populiaraus D. Britanijoje ir pasaulyje autoriaus Mark Haddon knygai „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“. Ši knyga išversta į daugiau kaip 30 kalbų. Tai knyga apie berniuką su Aspergerio sindromu, apie pasitikėjimą ir išdavystę, gyvenimą iš kitos perspektyvos. Stipriai jaudinanti istorija apie kitokį gyvenimą, kuris nėra toks jau kitoniškas. Kaip rašo vienas senelis: „Tai knyga apie daugelį šeimų, turinčių specialiųjų poreikių vaikų, kaip jūs tai įvardinate dabar. Jie yra talentai, atsižvelgiant į jų galimybes. Tai istorija apie jautrumą, požiūrį į gyvuosius.”

Ketvirtoji vieta tenka norvegų autoriui Erlend Lu ir knygai „Doppler“ – moderniajai utopijai, pilnai absurdiškų ir ironiškų situacijų. Romane kalbama apie vyro ir tėvo vaidmenį modernioje visuomenėje, ji persunkta unikaliu humoro jausmu. „Absurdo situacijos perpintos su rimtais dalykais sukelia mintis apie vienišumo prasmę mūsų gyvenime. Gėrėjausi siūlomomis interpretacijomis”, – rašė vienas „Tėvų komisijos” ekspertų.Vaikų ir jaunimo komisijos plakatas

Suaugusieji galėjo pasirinkti penktąją knygą iš kolekcijos, skirtos vaikams ir jaunuoliams. Daugelis rinkosi skaityti lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“. Penkiolikametė Lina rengiasi meno studijoms bei pirmiesiems pasimatymams – viskam, kas turėtų įvykti nerūpestingos paauglystės metais. Tačiau, vietoj to, mergaitė, jos mama ir jaunesnis brolis ištremiami į Sibirą. Linos tėtis išsiunčiamas į kalėjimą, ten žūva. Visko netekta, tačiau mergaitė kovoja dėl išlikimo. Ši istorija apie Baltijos šalių žmonių likimą išleista 27 šalyse ir išversta į 24 kalbas. Latviams labai pasisekė – romanas iš anglų kalbos buvo išverstas labai talentingos ir profesionalios vertėjos Silvijos Brice.

2012 m. lapkričio mėn. turėjome užpildytas tik 133 „Tėvų komisijos” anketas, bet jau dabar įmanoma nujausti bendrą nuotaiką ir vertinimus: „Linkiu, kad naujoji iniciatyva „Tėvų komisija” tęstų savo veiklą”; „Tėvų komisija” yra puikus „Vaikų ir jaunimo komisijos” programos papildymas, kadangi suteikia progą visai šeimai įsitraukti į skaitymą, knygų vertinimą bei varžytuves greičiau perskaityti savąsias knygas”; „Tai kvietimas mąstyti ir išreikšti save”; „Tai puiki programa! Ji kviečia daugiau skaityti, siūlo įdomių knygų, apie kurias kitu atveju žmogus nebūtų žinojęs”. Gavome daug šaunių pasiūlymų, kuriais pasinaudodami galėsime tobulinti savo programą.


8. 
Išvados

Šis projektas skaitymo skatinimo iniciatyvoms bibliotekose pritraukia finansavimą iš Vyriausybės, vietos savivaldybių ir privačių rėmėjų, tai – puikus privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimo pavyzdys Latvijoje. Tai unikali bibliotekų tinklo dalis, kuri negali būti sukurta vienos mokyklos ar viešosios bibliotekos.

Labdaros projektas „Širdis liepia, kad vaikas skaitytų“ padėjo išgyventi „Vaikų ir jaunuolių komisijai“ programai finansiškai sudėtingiausiu laikotarpiu. Parama ir draugiški patarimai padrąsino mus kovoti dėl vaikų teisės skaityti kokybiškas, naujas ir įdomias knygas kiekviename Latvijos mieste ir apylinkėse, bei užsienyje.

„Vaikų ir jaunuolių komisijai“ nupirktos knygos, naudojantis Vyriausybės teikiamais pinigais, yra priemonė gerinanti bibliotekų kolekcijų kokybę. Papildant bibliotekos fondą geriausiomis ir labiausiai įtraukiančiomis knygomis, kuriamas kolekcijos branduolys ir suteikiamas pozityvus postūmis kasdieniniams ateities darbams. Augant bibliotekų dalyvių skaičiui, didėja jų lankytojų skaičius. Niekam nepatinka ilgai laukti eilėje, taigi pasiekiamų knygų egzempliorių skaičius turi būti didesnis. Šiuo metu bibliotekų padėtis yra sudėtinga – interneto mokesčiai, žemi atlyginimai, lankytojai slegiami finansinių ir socialinių problemų. Jei „kova” siekiant įgyti naujų knygų užima visą bibliotekininko laiką, neįmanoma tikėtis puikios ir įdomios vietos skaitymo skatinimo programos. Vaikams reikia daug daugiau nei galim jiems duoti net ir dirbdami visi kartu!

Kurdami programos knygų kolekciją, atsižvelgėme į skaitytojų augimo ir tobulėjimo galimybes.

Vaikai ir jaunuoliai buvo įtraukti naudotis bibliotekų paslaugomis, vertinti naujausias knygas ir aktyviai diskutuoti.

Ši programa didina ne tik bibliotekų vartotojų skaičių, bet gerina skaitymo įgūdžius.

Socialinių ir intelektinių gebėjimų stiprinimas nedideles pajamas gaunantiems gyventojams, – jie ir yra pagrindiniai programos dalyviai, – rodo integracijos potencialą, šios idėjos aktyviai pradėjom laikytis tik šiais metais.

Kultūrinių galimybių decentralizacija ir pozityvaus požiūrio į bibliotekas ir skaitymą kūrimas – tai dar vienas, visą šalį apėmusios skaitymo skatinimo programos, laimėjimas. Įdomus programos renginys pritraukia lankytojus naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis.

Buvo įsteigtas literatūrinis Vaikų ir jaunuolių apdovanojimas. Knygas vertina tie, kuriems jos ir yra parašytos. Nėra didesnio pripažinimo nei Didžiosios skaitymo šventės metu „Vaikų ir jaunuolių komisijos“ teikiama šokoladinė knyga, pavadinimu „Gera knyga“.


Parengė Silvija Tretjakova

Iš anglų k. vertė Donata Andriuškevičienė

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.