Į pradžią 

 
 
 
 
Vasaros lūkesčiai: kūrybinė veikla su knyga

2013-12-09


Žinių visuomenės kontekste iš esmės keičiasi viešosios bibliotekos vaidmuo ir jos santykis su bendruomene. Tradiciškai apibrėždami biblioteką kaip vietą, kurioje piliečiai turi prieigą prie informacijos ir kultūros, šiandien mes kalbame apie bibliotekos siekiamybę tapti vieta, kurioje skatinamas kūrybingumas ir kuriamos naujos žinios panaudojant turimą informaciją.

Skaitymo skatinimas yra viena iš svarbiausių bibliotekos funkcijų. Kad ir kaip bekalbėtume apie skaitymo poreikį ir skaitymą, esame ta institucija, kuri turi tobulinti veiklą, nukreiptą skaitymo poreikių ugdymo ir kūrybiškumo stiprinimo kryptimi. Kalbėdami apie skaitymo skatinimą jį siejame su konkretaus adresato – vaikų, tėvų, senelių skaitymu arba neskaitymu ir su tuo susijusiomis priemonėmis ir veiklos organizavimu.

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo 2002 m. kasmet organizuojama vaikų skaitymo skatinimo programa, kurią paprastai vadiname „Vasaros skaitymais“. Kodėl pasirinkta skaitymo skatinimo veiklą organizuoti vasaros laikotarpiu ir kodėl adresatui – vaikams? Tai lėmė kelios priežastys. Pirmoji – Niujorko (JAV) Kvynso srities viešosios bibliotekos gerosios patirties, įgyvendinant vasaros skaitymo klubo vaikams (Summer reading club) programą, diegimas. Patraukliai skambėjo programos šūkis: skaitymas suteikia malonumo. Antroji – vasarą aktualia išlieka vaikų užimtumo problema. Susidaro laisvalaikio „žirklės“, nes rajone nėra išvystytos turiningo laisvalaikio infrastruktūros ir dalis vaikų vasarą nemažai laiko praleidžia viešojoje bibliotekoje, rinkdamiesi čia siūlomas veiklas.

„Vasaros skaitymo“ programa apima daugiau nei tris vasaros mėnesius, nes balandžio-gegužės mėnesiais vyksta parengiamieji darbai, o rugsėjo mėnesį organizuojami baigiamieji renginiai. Programa orientuota į nuo ikimokyklinio amžiaus iki 14 metų vaikus.

Programos principai:

· Gerbti vaiko nuomonę.
· Ugdyti vaiko literatūros skonį.
· Skatinti vaiko kūrybiškumą.
· Skatinti šeimos bendradarbiavimą.
· Sudaryti lygias galimybes dalyvauti visų socialinių grupių vaikams.
· Integruoti knygą į kiekvieną užsiėmimą.
· Skatinti savanorystę.
· Padėkoti vaikams už jų dalyvavimą.

Pagrindiniai „Vasaros skaitymų“ programos tikslai ir uždaviniai:

1. Sukurti bibliotekoje palankesnes sąlygas ir teigiamą aplinką vaikams ir paaugliams vasarą turiningai leisti laisvalaikį ir gerinti kūrybos ugdymo bazę.

Uždaviniai:

· Programai skirtų knygų atranka ir įsigijimas.
· Programos emblemos sukūrimas ir klijavimas ant atrinktų knygų. „Vasaros skaitymų“ lentynos įrengimas ir apipavidalinimas.
· Programos plakato sukūrimas.
· Programos bazės aplinkos papuošimas.
· Programos reklama, visuomenės informavimas.

2. Tobulinti jaunųjų bibliotekos vartotojų skaitymo ir kūrybines galias organizuojant užsiėmimus.

Uždaviniai:

· Skaitymo ir kūrybinių užsiėmimų programos pagal numatytas temas parengimas ir sklaida.
· Skaitymo ir kūrybinių užsiėmimų organizavimas reguliariai vaikų grupėms kiekvieną savaitę po 1-2 val. tuo pačiu laiku.

3. Plėtoti sukurtų produktų vizualizaciją bei atvirumą visuomenei.

Uždaviniai:

· Šauniausio skaitytojo, įdomiausios nuotraukos, originaliausio piešinio ir panašių konkursų organizavimas, vaikų veiklos rezultatų vieši pristatymai.
· Virtualaus dienoraščio kūrimas.

Programos pradžia ir virsmas

„Vasaros skaitymo“ programa pirmiausia keitė pačių bibliotekininkų suvokimą apie kūrybinį skaitymą ir požiūrį į vaikų skatinimą nuolat skaityti ir mokytis vasaros atostogų laikotarpiu. Tam, kad vaikai susidomėtų, pirmiausia pradėta galvoti apie programą kaip apie nuotykį, kuris padėtų vaikams pajusti, kad jie daro kažką įdomaus ir stebinančio.

2002-2006 m. vasaros skaitymo skatinimo programa buvo organizuojama viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, o nuo 2007 m. peraugo į tinklo programą, apjungiančią ir struktūrinius padalinius. Programoje dalyvaujančių vaikų skaičius svyruoja nuo 7 iki 17% visų rajono bibliotekų sistemoje registruotų vaikų. Programa buvo finansuojama Šiaurės ministrų Tarybos biuro Lietuvoje, Jaunimo reikalų departamento (buvusios Valstybinės jaunimo reikalų tarybos), Kultūros rėmimo fondo, Zarasų rajono savivaldybės, rėmėjų. Dalyvaujantis programoje padalinys gauna programos temą atitinkančių knygų, plakatų, priemonių veiklai.

2002 m. viešojoje bibliotekoje buvo įsteigta Vaikų ir jaunimo patarėjų Taryba – neformalus vaikų ir jaunimo susivienijimas, atstovaujantis jų interesams bibliotekoje. Taryba prisidėjo prie renginių organizavimo, teikė pasiūlymus vaikų ir jaunimo veiklos gerinimo klausimais, reiškė savo nuomonę dėl jiems aktualių klausimų. Pirmosios „Vasaros skaitymo“ programos buvo sukurtos tariantis su Vaikų ir jaunimo patarėjų Taryba, o jaunieji patarėjai padėjo organizuoti užsiėmimus.

Pirmaisiais programos organizavimo metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vaikų skatinimui perskaityti kuo daugiau knygų juos už tai apdovanojant suvenyrais ir prizais. Kartą per mėnesį sumuojami vaikų skaitymo pasiekimai ir išaiškinami „Vasaros skaitymų“ lyderiai. Perskaičius knygą, ją reikėjo aprašyti ar nupiešti. Užsiėmimų metu vaikai buvo skatinami dalytis nuomonėmis apie perskaitytas knygas. Pirmais metais į programą įtraukta 51 1-4 klasių dalyvis: 16 berniukų ir 35 mergaitės. Antraisiais metais programoje dalyvavo 145 1-7 klasių moksleiviai (iš jų 27 berniukai). Vaikams buvo išduotos 759 knygos su ,,Vasaros skaitymų“ emblema. Berniukai vidutiniškai perskaitė po 2,5 knygos, o mergaitės – po 5,8 knygos.

Visuomenėje įsigalintis pragmatizmas nesumažino skaitymo proceso, bet vis mažiau laiko liko laisvalaikio knygai. Įsigalėjo kompiuteriniai žaidimai, didesniais srautais vyko elektroninių laiškų, elektroninių žinių skaitymas, bendravimas socialiniuose tinkluose, informacijos portaluose skaitymas ir pan. Įsigalintis informacinis ir faktografinis skaitymas skatino keisti skaitymo skatinimo programos veiklas. Vaikai vasarą mažiau domėjosi jiems rekomenduojamos literatūros sąrašais, nes stropiau skaito tik pradinių klasių moksleiviai, o vyresnieji nemėgsta skaityti knygų iš rekomenduojamos literatūros sąrašų.

Pirmąsias vasaras kūrybiniai užsiėmimai, prasidėdavę garsiniais skaitymais, natūraliai pereidavo į piešimo, lipdymo, karpymo veiklas, susijusias su skaitytos knygos herojų ar veiksmo atvaizdavimu. Vėliau vyko atvirkštinis procesas. Užsiėmimai, prasidėdavę kūrybine veikla, baigdavosi tos veiklos rezultatų paieška tam tikros temos knygose, kurios įsigyjamos derinant su programoje numatytomis veiklų temomis.

Nuo 2005 m. vaikų kūrybos veikla pradėta fiksuoti bibliotekos interneto svetainėje. 2005-2007 m. buvo kuriamos vaikų darbų galerijos su balsavimo galimybe, nuo 2008 m. kasmet bibliotekos interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt kuriamas vasaros skaitymų programos interneto dienoraštis, kuriame kaip tikrame dienoraštyje fiksuojamos akimirkos apie save, aprašomi užsiėmimų įspūdžiai, vedami įspūdžių užrašai. Būtinai pridedamos nuotraukos, kūrybinių darbelių pavyzdžiai.

Programos virsmas iš „Mobilios kūrybos laboratorijos“ į „Vasaros skaitymų metamorfozes“ ir „Skaitymą kiTAIP“ atskleidžia, kaip biblioteka, būdama skaitymo, taip pat vaikų susibūrimų vieta, skatina kurti socialinį dialogą ir tiesiog keičia gyvenimus.

Pasirengimas

Parengiamuoju laikotarpiu atliekama nemažai darbų. Pradžioje atidžiai peržiūrimi moksleivių užklasiniam skaitymui rekomenduojamų knygų sąrašai, įsigyjamos knygos iš leidyklų skiriant dėmesį originaliajai literatūrai, skatinančiai vaiko socializaciją, gaivinančiai istorinę atmintį, ugdančiai gimtosios kalbos jausmą bei geriausiems vaikų literatūros vertimams.

Atrinktoms knygoms ant viršelių priklijuojamos spalvingos lipdės su programos emblemomis. Emblemų idėją pasiūlo bibliotekos lankytojai, o ją sukuria bibliotekos dailininkė. Apipavidalintos knygos „Vasaros skaitymų“ lentynose suskirstomos pagal klases: vyresnių klasių moksleiviams skirta literatūra išdėstoma viršutinėje lentynoje, ikimokyklinukams ir pirmaklasiams skirtos knygelės – žemiausiose lentynėlėse. Vaikai padeda klijuoti lipdes ant atrinktų vasaros skaitymams knygų. Tai puiki proga patiems patyrinėti naujas knygas, informuoti apie jas savo draugus.

Būtinai keičiama aplinka, kurioje vyksta programos įgyvendinimas. Iki birželio mėnesio pradžios išleidžiami spalvingi plakatai, skelbiantys „Vasaros skaitymų“ pradžią. „Vasaros skaitymų“ lentyna papuošiama balionais, spalvotais atvirukais, piešinėliais ir traukia lankytojų dėmesį. Pasirenkamas būdas žymėti vaikų pasiekimus. Vienais metais Vaikų literatūros skyriuje didelėje metalinėje lentoje „skraidė“ maži ir ryškūs popieriniai drugiai su magnetukais, visiems lankytojams vaizdžiai atskleisdami, kiek vaikų dalyvauja „Vasaros skaitymuose“ ir kokių rezultatų jiems pavyko pasiekti. Kitais metais dideliame stende puikavosi iš spalvoto popieriaus pagaminti klevo lapai su perskaitytų knygų pavadinimais arba teatrinę širmą papuošė ramunių žiedų laukas: kiekvieno dalyvio nuotraukas – ramunių žiedų viduriukus – juosiantys ramunių žiedlapiai su vaikų perskaitytų knygų pavadinimais ir kt.

Programa platinama mokyklose, apie prasidedančią programą informuojama žiniasklaidos priemonėmis.

Programos pristatymas

Skaitymą ir kūrybą traktuojant kaip vieną iš turiningų laisvalaikio leidimo formų bei kūrybingumo ugdymo veiksnių, rengiama programa vaikams, jungianti skaitymą, kūrybinę veiklą, aktyvų laisvalaikį ir linksmybes. Programos dalyviu tampa vaikas, užsiregistravęs pas bibliotekininką. Jis supažindinamas su programos renginiais ir „Vasaros skaitymų“ lentyna. Programos dalyviu gali tapti bet kuris bibliotekos lankytojas vaikas, paėmęs knygą iš „Vasaros skaitymų“ lentynos ar atėjęs į kūrybinį skaitymo užsiėmimą.

Vasaros metu vykdant „Vasaros skaitymų“ programą vaikams organizuojami užsiėmimai, vykstantys vieną kartą per savaitę tuo pačiu laiku. Užsiėmimai vyksta nedidelėse grupėse. Geriausia, kai susirenka 10-15 vaikų. Užsiėmimo trukmė 1-1,5 val. Jis susideda iš dviejų dalių: skaitymo ir kūrybinės veiklos. Veikla mažose grupėse ugdo vaikų bendravimo įgūdžius, šalina drovumą ir uždarumą. Dalyviai turi galimybę ugdytis kūrybingumą, specifinius tam tikro dėstomo dalyko ir komunikavimo bei socialinius gebėjimus. Organizuojant kassavaitinius užsiėmimus skatinama savanorystė. Užsiėmimus veda bibliotekininkai, savanoriai mokytojai, menų specialybių studentai ir patys vaikai.

Skaitymo ir kūrybinių užsiėmimų siekiamybė:

· Vaikams linksma, jie mėgaujasi programa, lengvai supranta užsiėmimų tema.
· Vaikai labiau pamėgsta knygą.
· Vaikai stiprina savo kūrybinius gebėjimus, tampa lojaliais bibliotekos vartotojais.
· Vaikai, taip pat jų šeimos nariai nori tęsti santykius su biblioteka pasibaigus programos laikui.
· Garsinis skaitymas, iki šių dienų naudojamas užsiėmimų metu, yra vienas skaitymo skatinimo būdų. Tai trumpa knygos reklama ją pristatant grupelei vaikų. Svarbiausias tokio skaitymo tikslas yra sukelti vaikams norą perskaityti tam tikrą knygą. Pasirenkama trumpa kelių sakinių intriguojanti ištrauka, kurią perskaito bibliotekininkas arba savanoris, parodomos linksmos iliustracijos, kartais perskaitoma tiesiog knygos anotacija arba knygos herojus pristatomas žiūrint filmuko ištrauką ar klausantis muzikinės pasakos ištraukos.

Programos veiklos temos

Skaitymo skatinimo programa kasmet keičiama ir pasižymi veiklos įvairiapusiškumu, bet dialogas su knyga yra visos veiklos ašis. Skaitymo metodai atsiskleidžia per užsiėmimų temas. Vaikus lengviau įtraukti į kūrybinę veiklą ir paskatinti skaityti, kai bendraujama pagarbiai, veikla organizuojama netradicinėmis priemonėmis ir netradicinėse erdvėse. Pasirenkamos temos, susijusios su aplinka ir gamta, vaikų saviraiška bei skaitymo ir laisvalaikio madomis. Būtinai pasirenkama su rajono įvykiu ar žymiu žmogumi susijusi tema. Užsiėmimų metu ne tik skaitoma ir kuriama, taip pat klausomasi muzikos, žiūrima animacinių ir meninių filmų, informacijos ieškoma internete. Zarasų viešoji biblioteka yra įsigijusi lengvų sulankstomų staliukų ir kėdžių, pagamintų iš medžio, todėl daugelis užsiėmimų organizuojami šalia esančiame bibliotekos parke, o norintiems pabūti vienumoje ir pažvejoti šalia bibliotekos esančiame ežere, pasiūlomos specialiai programos dalyviams nupirktos meškerės.

2005 m. prasidėjus bibliotekos pastato rekonstrukcijai ir priestato statyboms, bendradarbiaujant su Zarasų muzikos mokyklos meno skyriumi, organizuotas konkursas „Bibliotekos parko eskizų kūrimas“. Ši veikla skatino vaikų, paauglių ir jaunimo iniciatyvumą bei sąmoningumą, nes kurdami eskizus jie galvojo, kaip pagražinti bibliotekos aplinką. 25 autoriai sukūrė 65 bibliotekos parko projektų eskizus. Perkėlus eskizus į bibliotekos interneto svetainę su galimybe balsuoti už patinkantį darbą, vyko aktyvus balsavimas. Trys jaunieji laureatai buvo apdovanoti  piniginiais prizais. Vaikams smagu matyti, kaip vertinamos jų idėjos, juolab, kad geriausių darbų idėjos tebėra geru atsvaros tašku ateityje kuriant bibliotekos parko techninį planą.

2006 m. Zarasų miestas šventė 500 m. jubiliejų, todėl su vaikais buvo kalbamasi apie miesto istoriją, organizuojamos viktorinos ir konkursas gražiausiai legendai apie miesto atsiradimą.

2008 m. vasaros užsiėmimams pasirinktos temos „Siaubų istorijos“, „Linksmosios pasakėlės“, „Viskas apie žoles“, „Iš nykštukų gyvenimo“ ir „Iš lėlių gyvenimo“ skatino vaikus domėtis knygomis apie siaubus, stebuklų pasaulį, gamtą. Didžiausio dėmesio susilaukė tema „Viskas apie žoles“. Patys mažiausi gamtoje ieškojo raidžių ir mokėsi jas nupiešti. Didesni rinko ir džiovino žoles, ieškojo jų pavadinimų knygose, lankėsi pas žolininkes, gamino vaistažolių arbatas, kūrė herbariumus, skaitė pasakas apie gėles. Savanoriaudama antalieptiškė biologijos mokytoja iš žolių, sėklų ir samanų su vaikais sukūrė Šavašos pažintinio tako maketą, dusetiškė mokytoja vaikus išmokė kurti rėmelius iš žolių.

2009 m. „Vasaros skaitymams“ buvo pasirinktos temos „Gamtos gėrybės knygose ir gamtoje“, „Nereikalingą paverskime naudingu“ ir „Iliustracijų magija“, todėl įsigyta naujų laisvalaikio knygų minėtomis temomis. Tą vasarą programos dalyviai daug laiko praleido gamtoje ir sukūrė piešinių, herbariumų, floristinių paveikslėlių iš pievų žiedų, dekoravo akmenukus, iš nereikalingų žurnalų, išmestų žaislų, panaudotų pakuočių kūrė rankdarbius. Dalyviai perskaitė 1 464 knygas ir žurnalus.

2010 m. programos temos buvo „Taikomasis menas eksterjere“, „Aplinkos puošimas: inkilai, gėlių darželiai“, „Paplūdimiai su knyga“ bei „Ką aš žinau apie Paulių Širvį“, todėl neribojo užsiėmimų vietų. Užsiėmimai vyko bibliotekų patalpose, kitose viešose erdvėse – prie ežerų, malūne, pas gyventojus. Dalyvavo 257 dalyviai vaikai ir jaunuoliai nuo dvejų iki septyniolikos metų amžiaus. Vaikai perskaitė 1827 knygas ir žurnalus. Dalyviai, mokydamiesi iš knygų, pagamino Zarasų parkui inkilų, prie Turmanto bibliotekos nupynė darželio tvorą iš vytelių. Visą vasarą programos dalyviai domėjosi poeto Pauliaus Širvio gyvenimu ir kūryba, o poeto gimtadienį įprasmino organizuoti kraštiečio Pauliaus Širvio 90-mečio jubiliejiniai renginiai Dusetų ir Zarasų viešojoje bibliotekoje.

2011 metais buvo pasirinktos trys skaitymo ir kūrybinių veiklų kryptys: „Aš gamtos vaikas“, „Metų spalvos: literatūroje, muzikoje ir mene“ bei „Ar pažįstu Zarasų kraštą?“. Programos dalyviams nupirktos 136 naujos knygos: „Darbeliai iš gamtos medžiagų“, „Mitologinės lietuvių sakmės apie dangų ir žemę“, „Vasaros spalvų karalystėje“ ir kitos. Tą vasarą vaikai tyrinėjo Zarasų rajono apylinkes, ieškojo informacijos ne tik knygose, bet ir klausydamiesi senųjų krašto gyventojų pasakojimų.

2012 m. programoje dalyvavo 333 vaikai ir jaunuoliai nuo 3 iki 15 metų, o bibliotekininkai padėjo įgyvendinti jų norą pažinti. Vaikai mėgavosi naujomis knygomis: „Aš kuriu pasakojimą“ – apie turinio dėstymą, kompoziciją, „Kurkime kartu“ – apie rankų darbo knygas, priemones, įrišimo būdus, „Koks įdomus pasaulis“ bei „Ūkio gyvūnai“ – pažintinėmis knygutėmis imituojančiomis garsus. „Šnurpio atostogos“ – pasaka ir užduotėlės 3-6 metų vaikams. Darbštuoliams – „Darbeliai iš įvairių medžiagų“ bei „Lėlės iš kojinių“. Visose bibliotekose programos dalyviai kūrė savo knygas „Kartą gyveno: pasakaitės apie nykštukus ir daug ką“ (Magučių), „Ten, kur anksčiausiai pateka saulė: Samanių kaimo pavadinimo atsiradimas“ (Samanių), „Gandrai Aviliuose“ (Avilių), „Vasarėlės mozaika“ (Imbrado), „Kas gyvena miške“ (Antalieptės), „Graužk morkytę – būsi sveikas“ (Ligoninės), „Mūsų savaitė“ (Šniukštų), „Stebuklingos žolelės“ (Suvieko), „Metų knyga“ (Dusetų), „Močiutės pasakos“ (Sadūnų), „Mano augintinis“ (Salako).

2013 m. pagrindiniu programos akcentu tapo skaitymai savo gyvūnui. Bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos inspekcija, veterinarijos gydytoja programos dalyvius supažindino su saugaus gyvūnų laikymo taisyklėmis, skiepų nauda, o atsivedę į biblioteką savo augintinius, vaikai garsiai skaitė jiems mėgstamų knygų ištraukų, dalijosi įspūdžiais apie jų auginamų gyvūnų savybes.

Baigiamieji akcentai

Baigiantis programai organizuojami baigiamieji renginiai, kurių tikslas yra apžvelgti pasiektus rezultatus ir padėkoti dalyviams. Į renginį kviečiami tėvai, seneliai, mokytojai. Aktyviems dalyviams išdalijami įsteigti smulkūs prizai: specialiai pagaminti atšvaitai, raktų pakabukai, maišeliai su programos atributika, dėlionės su Zarasų rajono vaizdais, padėkos raštai. Visi – ir vaikai, ir tėveliai – dalyvauja linksmose varžybose, kūrybinėse estafetėse, vaišinasi saldainiais, vaisiais. Baigiamieji renginiai vyksta kiekvienoje bibliotekoje, jų interjerą papuošia vaikų kūrybiniai darbeliai. Viešojoje bibliotekoje organizuojama visų dalyvaujančių bibliotekų geriausių darbų paroda, o vaikams – atsisveikinimo programa-spektaklis: Panevėžio vežimo teatro spektaklis „Meškos namai“, Stalo teatro (Saulės Degutytės stalo teatro) spektaklis „Gandro dovana“, susitikimai su senųjų fotografijos technologijų entuziastu ir žinovu Gintu Kavoliūnu, supažindinusiu su cianotipijos meno paslaptimis, naudotomis knygoms iliustruoti, dailininku ir rašytoju Pauliumi Juodišiumi, sukūrusiu su vaikais interaktyvią pasaką, kompozitoriumi Tomu Dobrovolskiu, subūrusiu vaikus į orkestrą, poete Alma Karosaite, užbūrusia vaikus literatūros ritmiškumu.

O kas toliau?

Skaitymo situacija kinta, o biblioteka turi būti ypač lanksti reaguodama į pokyčius.

„Vasaros skaitymų“ programos metu išryškėjo kaimo bibliotekų vaidmuo ir reikalingumas. Vaikai čia susirenka pabūti, pabendrauti, kultūringai leisti laisvalaikį. Prižiūrimi bibliotekininko jie ne tik spokso į kompiuterį, kaip dažnai atrodo į bibliotekų veiklą paviršutiniškai žiūrintiesiems, bet ir yra skatinami skaityti, bendrauti, mokytis. Šis ilgalaikis projektas siejamas su vaikų skaitymu ir kūrybiškumu, jaunimas dalyvauja tik fragmentiškai. Kaip paskatinti jaunimą skaityti – dar vienas iššūkis bibliotekai. Skaitymo skatinimo programos nesant užtikrintam nuolatiniam finansavimui taip pat yra iššūkis bibliotekoms. Paslaugų kokybei įtaką daro bibliotekininkų žinios, atsižvelgimas į besikeičiančią aplinką ir t.t. Žinias reikia taikyti kūrybiškai, todėl būtina kelti bibliotekos darbuotojų kompetenciją ne tik profesiniais, bet kultūros vadybos ir edukacijos veiklos klausimais ir skatinti glaudesnę partnerystę su švietimo institucijomis.

Jolanta Lementauskienė,
Zarasų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.