Į pradžią 

 
 
 
 
Mokinių projektinė veikla bibliotekoje

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje kiekvienas 6-8 klasių mokinys pasirenka vieną iš mokytojų siūlomų projektų ir, kūrybiškai dirbdamas visus metus mažoje grupėje, sukuria individualų produktą pasirinktai problemai išspręsti. Progimnazijos bibliotekininkės taip pat siūlo idėjas mokinių projektams ir, subūrę mokinių projektines grupes, kartu su mokiniais sprendžia bibliotekoje iškylančias problemas.

Tradicinis ir kasmetinis mokinių projektas – knygų dovanojimo akcija „Knyga mokyklos bibliotekai“. Šio projekto metu susibūrusi mokinių grupė kviečia kiekvieną progimnazijos klasę padovanoti po vieną knygą bibliotekai. Projektinė grupė sukuria kasmet vis kitokį akcijos simbolį. Akcijos simboliais jau buvo: pelėdžiukas, boružėlė, kiškutis, pelytė, ežiukas, drakoniukas ir kt. (žr. pav. „Akcijos „Knyga mokyklos bibliotekai“ simbolis – boružėlė“). Akcijos simbolis skelbia mokyklos bendruomenei apie akcijos pradžią, puošia informacinį stendą, o klasei padovanojus knygą, su padėka „apsigyvena“ klasėje. Projektinė grupė lankosi knygynuose, domisi, kokios yra išleistos naujos knygos vaikams ir paaugliams, kurių dar neturi progimnazijos biblioteka, sudaro šių knygų sąrašus ir prašo klasių dovanoti būtent šių knygų.  Mokiniai parengia dovanotų knygų parodėlę, o į kiekvieną dovanotą knygą įklijuoja įkliją „Šią knygą akcijos „Knyga mokyklos bibliotekai“ metu dovanojo .... klasė“. Akcijos 'Knyga mokyklos bibliotekai' simbolis - boružėlė

Projektinė grupė „Saugokime knygas“ susirūpino, kad labai greitai susidėvi bibliotekos knygos, ir pakvietė mokyklos bendruomenę dovanoti aplankalų, kuriais aplenktos labiausiai skaitomos progimnazijos bibliotekos knygos.

Aktyviausiai į kvietimą atsiliepusiems mokiniams ir mokytojams buvo įteiktos projektinės grupės sukurtos padėkos.

Akcijos „Tvarkingi vadovėliai“ tikslas – paskatinti mokyklos bendruomenę tvarkingai naudoti vadovėlius. Detaliau pristatome 7 kl. mokinių projektą „Akcija Tvarkingi vadovėliai“.

 

Projektas „Akcija Tvarkingi vadovėliai

Jeigu per pamoką apsidairytume ir pasižiūrėtume, kokius vadovėlius atsiverčia mokiniai, tai pastebėtume, kad ne visi juos tausoja ir tvarkingai naudoja. Vienų vadovėliai rūpestingai aplenkti, viršeliui uždėti kietesni popieriniai kampeliai, į kai kuriuos netgi įdėta knygos žymelė. Kiti atrodo graudžiai: lapai sulamdyti, viršeliai nusitrynę. Paskatinti mokinius saugoti ir tausoti vadovėlius padeda akcija „Tvarkingi vadovėliai“. Tokią akciją Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje organizavo 7 kl. mokinių projektinė grupė.

Projektinė grupė nusprendė, kad labai svarbu surasti įdomių ir įtikinančių faktų jei nori, kad kiti tavimi patikėtų ir atsižvelgtų į raginimą tvarkingai naudoti vadovėlius. Todėl pirmasis projektinės grupės uždavinys – originaliai ir vaizdingai  pristatyti mokyklos bendruomenei patarimus, kaip ir kodėl reikia saugoti vadovėlius. Suformulavome klausimus, į kuriuos ketinome surasti atsakymus: Kiek vadovėlių galima pagaminti iš vieno medžio? Kiek medžių reikia nukirsti, norint išleisti vadovėlius vienam pirmokui, antrokui... aštuntokui? Kiek medžių reikia nukirsti, norint išleisti vadovėlius vienam mokiniui, jam mokantis nuo pirmos iki dvyliktos klasės? Kiek kainuotų vadovėliai vienam mokiniui, jei juos reikėtų pirkti? Kiek lėšų mokykla išleidžia per metus vadovėliams įsigyti? Kiek medžių išsaugo popieriaus vieno konteinerio turinys? Kaip gaminamas popierius? Kokios leidyklos Lietuvoje leidžia vadovėlius? Kokių profesijų žmonės dirba leidyklose? Kokia vadovėlio istorija? Mokiniai, norėdami surasti atsakymus į šiuos klausimus, naudojosi ne tik knygomis, internetu, bet ir rašė elektroninius laiškus į leidyklas, popieriaus perdirbimo įmones. Surastą informaciją mokiniai panaudojo kurdami plakatus.

Prieš pradėdami kurti plakatus, projektinės grupės nariai suformulavo gero darbo kriterijus, į kuriuos atsižvelgė kurdami ir įsiverdindami darbą:

• yra ne mažiau kaip trys patarimai, kaip reikia saugoti vadovėlius;

• yra 4-6 paaiškinimai, kodėl reikia saugoti vadovėlius;

• pateikiama informacija atitinka klasės, kuriai bus dovanojamas plakatas,  mokinių amžių;

• darbas spalvingas, traukiantis akį, tvarkingas;

• nėra rašybos, skyrybos, stiliaus, faktinių klaidų.

Kiekvienas projektinės grupės narys parengė kalbą ir savo sukurtą plakatą pristatė pasirinktai klasei (žr. pav. „Mokinio sukurtas ir klasei padovanotas plakatas „Tvarkingi vadovėliai“) . Pranešimo metu klasės buvo supažindintos su projekto tikslu ir uždaviniais, pranešėjai įrodinėjo mokiniams, kad tvarkingai naudodamas vadovėlį mokinys ne tik taupo mokyklos lėšas, bet ir išsaugo medį, atsakė į mokinių klausimus, paprašė mokinių, kad visi pasitikrintų, ar  jų vadovėliai aplenkti, ar vadovėlių viršeliams uždėti kampeliai, užpildytos vardo kortelės. Taip pat pranešėjai informavo klases, kad po dviejų savaičių mokykloje vyks tyrimas, bus aiškinamasi, kaip mokiniai tausoja vadovėlius.    Kiekvienai klasei buvo padovanota po spalvingą, įtaigų plakatą, kuriame ne tik įdomūs faktai, bet ir patarimai, nuotraukos, kaip reikia tausoti ir tvarkingai naudoti vadovėlius.

Antrasis projektinės grupės uždavinys – atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, ar mokyklos bendruomenė atsižvelgė į patarimus, ar tausojami mokyklos vadovėliai. Projektinė grupė, norėdama išrinkti tvarkingiausiai naudojančią vadovėlius klasę,  apsilankė kiekvienoje klasėje ir patikrino mokinių tą dieną turėtus vadovėlius. Neaplenkti vadovėliai buvo paimami ir nunešami į biblioteką. Mokinys, neapsilenkęs vadovėlio, privalėjo atsinešti į biblioteką aplanką ir apsilenkti vadovėlį.Saldūs prizai klasėms nugalėtojoms

Patikrinimo duomenys buvo fiksuojami pačių projektinės grupės narių susikurtose lentelėse (žr. „Lentelė, skirta tyrimo duomenų užrašymui), duomenys sisteminami, lyginami, sudaromos diagramos.

Trečiasis projektinės grupės uždavinys – apibendrinti tyrimo rezultatus ir paskelbti mokyklos bendruomenei akcijos „Tvarkingi Padėkos klasėms nugalėtojomsvadovėliai“ nugalėtojus. Projektinė grupė nusprendė, kad klasės – akcijos nugalėtojos – vertos padėkų ir saldžių prizų. Projektinės grupės mokiniai žinynuose išsiaiškino, koks tekstas rašomas padėkoje, analizavo padėkų pavyzdžius, išmoko dirbti „Microsoft Office Publisher“ programa, konsultavosi su dailės ir technologijų mokytojais, kaip reikėtų papuošti padėkas, pagaminti taip, kad jas būtų galima pakabinti klasėje. Trims klasėms, akcijos nugalėtojoms, buvo parengti saldūs prizai (žr. pav. „Saldūs prizai klasėms, akcijos nugalėtojoms“) ir padėkos (žr. pav. „Padėkos klasėms, akcijos nugalėtojoms“).

Projektinė grupė džiaugėsi, kad akcija „Tvarkingi vadovėliai“ pavyko ir tikisi, kad šia idėja susidomės kitos mokyklos. Projektinės grupės nariai, dėkodami mokyklos bendruomenei už dalyvavimą akcijoje, sakė: „Nukirsti medį galima greitai, o užauginti mišką vienos žmonių kartos gyvenimo per maža. Nepamirškime, kad tvarkingas vadovėlis – išsaugotas medis“.

Parengė Raimonda Budnikienė,
informacinių gebėjimų ugdymo mokytoja

Į pradžią

 

 

 

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.