Į pradžią 

 
 
 
 
Skaitymai „Vasara su knyga“

2012-09-18


Įvadas į Vasaros skaitymus

Jau daug metų Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius atlieka ir Dienos centro funkcijas: kasdien čia susirenka apie pusę šimto lankytojų. Skyriuje vaikai dažnai išbūna nuo ryto iki vakaro: ima knygas į namus, skaito periodinius leidinius, naudojasi enciklopedijomis, žodynais, klausosi garso (CD) įrašų, peržiūri vaizdajuostes, elektroninės informacijos skaitykloje ieško dokumentų referatams, susirašinėja el. paštu, žaidžia elektroninius žaidimus, kartais mokosi kalbų, naudojasi PIT (profesinio informavimo taške) sukaupta ir susisteminta medžiaga, kopijuoja. Dažnai užsuka į skyrių susitikti su draugais, bendraklasiais, pasikalbėti ar atlikti mokykloje užduotą projektą.Vasara su knyga Birštone

Skyriuje organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai: knygų sutiktuvės, dailės (dailininkė E. Ivaškevičiūtė), fotografijos (fotografas V.Klimavičius) pamokos. Gražūs partnerystės ryšiai sieja su Birštono lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“, Birštono gimnazija, meno mokykla. Skyriuje apsilanko ne tik vaikai, jaunuoliai, bet užsuka ir tėvai, mokytojai susipažinti su naujomis knygomis, pasigėrėti skyriuje eksponuojamais jaunųjų menininkų piešiniais, nuotraukomis, rankdarbiais.

Pagrindinis dėmesys skiriamas skaitymo skatinimui – parodyti  žodžio „skanumą”, skaitymo malonumą: garsiai skaitomos knygos, rengiamos knygų parodos, organizuojami susitikimai su rašytojais.

Garsiai skaityti pasakėles Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje pradėjome seniai, siekdami kryptingai pratinti vaikus skaityti geriausius tekstus. Dažnai ateidavo skaitytojai vaikai su mažesniais broliukais, sesutėmis. Pasiėmę knygų į namus, pavartę žurnalus, vyresnieji kalbėdavo su bendraamžiais, o mažieji dažnai pradėdavo išdykauti. Norėdami užimti vaikus, kad jie netrukdytų kitiems skyriaus lankytojams, nutarėme sudominti skaitymu ir taip ugdyti būsimus skaitytojus. Skyriuje buvo originalus, didelis, medinis, stalas – mes jį vadindavome šimtakoju. Prie šio stalo ir skaitydavome pasakas. Kartais pasakas inscenizuodavome. Inscenizacijas rodydavome skyriaus lankytojams – vaikams, mamoms, seneliams. Taip užmezgėme ryšius ir su Birštono lopšeliu-darželiu. Juk ilgai repetavus, pasigaminus kaukes, norėjosi, kad kuo daugiau žiūrovų pamatytų rezultatą. Kartais lietui lyjant su vaikais būdavo skaitomos eilės apie lietų. Taip ir prigijo skaitymai balsu. Juos pamėgo vaikai ir bibliotekininkės (kas nesvajoja būti aktoriais...), tai atrodė prasminga. Dažnai skaitydami aiškindavomės vieną ar kitą žodį ar žodžių junginį. Kartais perskaitytas pasakėles aptardavome, kartais inscenizuodavome, kartais patys kurdavome bendrai vieną pasaką, kurią vis tobulindavome, o vėliau inscenizuodavome. Bet tai vykdavo dažniausiai be išankstinio pasiruošimo. Svarbiausias variklis – noras, kad skyriuje įvairaus amžiaus bei socialinės padėties lankytojams būtų gera, sudominti juos skaitymu. T.y. skaityti vaikams geriausius kūrinius, kad jiems patiktų, kad patys skaitytų, apie juos kalbėtų.Vasara su knyga Birštone


Idėja vasarą skaityti kartu

Idėja organizuoti skaitymus „Vasara su knyga“ kilo prieš aštuonerius metus, kai rajoninio laikraščio žurnalistė pasidomėjo, kodėl sumažėjo skaitytojų. Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius tuomet buvo įsikūręs Kultūros centre ir mokslo metų laiku jame visad vienu metu būdavo dešimt - penkiolika lankytojų. Pasibaigus mokslo metams, vaikai užbėgdavo po vieną ar du. Jie imdavo knygų į namus, skaitydavo vietoje, bet ilgai neužsibūdavo. Supratome, kad vaikams trūksta bendravimo, taip pat norėjome, kad ir lankytojų skyriuje būtų daugiau. Pradėti skaityti balsu paskatino ir perskaityta Daniel Pennac knyga „Kaip romanas“, Nacionalinėje bibliotekoje išklausyta projekto „Stebuklingoji lapė“ ir kitų seminarų medžiaga.


Pradžia, organizacinė patirtis (2005, 2006 m.)

2005 m. pirmą kartą pakvietėme vaikus skaityti kartu organizuotai, t.y. kvietėme iš anksto. Pasiruošėme gėlėtas emblemas, parašėme gražų spalvingą skelbimą, jo gale prirašėme „ateik ir atsivesk draugą“, kvietėme susitikus ir žodžiu. Skaitymų dieną į ratelį sustūmėme kėdes, dalį knygų sudėjome ant stalo, prie kurio ir susėdome visi. Siūlėme vaikams susirasti ir skaityti bei pristatyti tokias knygas, kurios jiems labiausiai patiko ir kurias siūlytų paskaityti draugams. Tai buvo tekstai, kur veiksmas vyksta vasarą: pvz. Viktoro Miliūno „Evalduko metai“, Anzelmo Matučio „Tai margumai genelio“, Sigito Gedos „Močiutės dainos“ ir kt. Pirmaisiais metais skaitėme tik vieną dieną apie porą valandų (su pertrauka), susirinko 5 vaikai. Pasibaigus skaitymų laikui, vaikai vis dar nenorėjo eiti namo, supratome – jiems patiko.

Todėl 2006 m. skaitėme savaitę (liepos 24-28 dienomis). Vėl pasiruošėme emblemų, balionų, ant stalo vėl padėjome siūlomų skaityti knygų. Kai kurie vaikai rinkosi iš jų, kai kurie atsinešė mėgstamą knygą iš namų. Pirmąją  dieną skaitė 20 vaikų, kitą dieną – 14, trečiadienį – 11, ketvirtadienį – 21,  savaitės pabaigoje mūsų buvo 23. Skaitėme įvairius tekstus (vieną – bibliotekininkė, kitus – vaikai), kiekvienas vaikas savo knygą, trumpai pristatydamas autorių ir aiškindamas, kodėl būtent šią knygą pasirinko. Pertraukų metu buvo mokomasi susirasti norimą knygą. Ketvirtą dieną rinkome labiausiai patikusią tą dieną skaitytą knygą ir išraiškingiausiai skaičiusį skaitytoją. Penktąją, paskutinę skaitymų dieną, pasikvietėme dailininkę E. Ivaškevičiūtę, kuri kas antrą penktadienį atvažiuodavo iš Kauno mokyti vaikų piešti. Paskaitę rinkome įsimintiniausią savaitės knygą, vėliau kartu su dailininke E. Ivaškevičiūte vaikai kūrė knygų skirtukus ir skaitytų knygų reklaminį plakatą. Valgydami tortą aptarėme, kokia buvo ši savaitė, kalbėjomės apie skaitymą, kartu su vaikais gėrėjomės skaitytų knygų parodėle. 2005 ir 2006 metais skaitėme tik bibliotekoje. 2005 m. apie porą valandų, 2006 m. – savaitę.


Vėlesni metai, iškilmingi „Vasaros skaitymų“ atidarymai miesto švenčių metu, nakvynė bibliotekoje

Nuo trečiųjų, 2007 m., ir iki šiol skaitymams pasirenkame temą, kiekvieną dieną skaitome pagal tos dienos potemę. 2007 m. skaitymų tema – „Gamtoje apie gamtą“. Pirmąją dieną – savaitės atidarymas bibliotekoje, supažindinimas su tema ir vietomis, kur skaitysime, trumpas pokalbis apie saugų elgesį gatvėje ir gamtoje. Skaitytos knygos: Česlovo Navakausko „Kada prasideda vasara“, Selemono Paltanavičiaus straipsnis „Mes iš vasaros žalios“ („Bitutė“). Skaitėme iš eilės po puslapį susėdę prie apvalaus stalo.

Kitomis dienomis skaityta pagal potemes: Jie gyvena su mumis (apie gyvūnus) –  Jujjos ir Tomo Wieslander „Mamulė Mū“, Gintarės Adomaitytės „Avis artistė“, Vytauto V. Landsbergio „Žuveliukas“ ir kitos; Žaliasis žemės rūbas (augalai), skaityta: Liutauro Degėsio „Žolynas“, Prano ir Valdo Sasnauskų „Žaliasis pasaulis“, „Lietuvių mįslės“ ir kitos; Nėra blogo oro (oras), skaityta: „Sužeistas vėjas“, Romualdo Rakausko „Vilties šviesa“, Vilio Norvilo „Žemę girdo lietūs“ ir kitos; Žemė motinėlė (žemė), skaityta: Petro Cvirkos „Juodoji tetulė“, Margaritos Vasara su knyga BirštoneStarastės „Stebuklai žaliam darže“, Ray Gibson „Ką veikti per atostogas“ ir kitos. Skaityti pradedame nuo tautosakos: mitų, patarlių, mįslių, vėliau pereiname prie mokslinės literatūros ištraukų ir užbaigiame skaitydami grožinės literatūros tekstus. Dažniausiai tautosakos kūrinius skaito vedantysis, t.y. bibliotekininkė, kartais šie tekstai pasiūlomi vaikams. Paskaitę aptardavome perskaitytus tekstus, kalbėdavome apie gamtos reiškinius.

Iš Suaugusiųjų skyriaus pasiskolinome dailės albumų, gėrėjomės peizažais. Viena poilsiautoja iš Danijos, besidžiaugdama gražia biblioteka, dėkodama, kad jos sūnus lengvai įsijungė į „Vasara su knyga” skaitymus, sakė, kad tokių užsiėmimų Danijoje vaikams nevyksta. Gana dažnai vaikai labai nori skaityti, bet nenori klausyti, kai skaito kiti, taip trukdydami ir kitiems išgirsti skaitomą tekstą. O juk nesiklausant sunku suvokti, aptarti, kelti klausimus ir atsakyti į juos. Dėmesiui sukaupti ar jį pažadinti darydavome pertraukėles, kurių metu klausimais tikslindavome, ar tekstas suvokiamas, o dar dažniau – paprasčiausiai pasikalbėdavome, pajuokaudavome. Vaikai labai mėgsta juokingus atsitikimus, dažnai ir tekstus pasirinkdavo (ir mes, bibliotekininkės, parinkdavome) juokingus, netikėtus, prisimindavome juokingų situacijų iš savo gyvenimo. Tais metais rinktas labiausiai mokantis klausytis dalyvis.Vasara su knyga Birštone

Paskutiniąją dieną paruoštas literatūros „Rekomenduoju draugui paskaityti“ sąrašas. Skaitymų akimirkos fiksuotos nuotraukose, kurios buvo eksponuojamos skyriuje. Baigiamojo renginio metu dalyviams išdalytos Birštono viešosios bibliotekos padėkos su dalyvių nuotraukomis ir citatomis iš skaityto teksto. Padėkas įteikė bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė.

2008 m. skaitymai pirmą kartą iškilmingai atidaryti Birštono kurorto šventės metu su „Teatriuko“ aktoriais, tai vyko gatvėje prie bibliotekos. Atidarymo šventės metu pagerbtos aktyviausiai skaitančios šeimos, joms įteikti Birštono viešosios bibliotekos Padėkos raštai. Apie skaitymo reikšmę pakalbėti ir tekstą skaityti buvo pakviesta Birštono merė N. Dirginčienė. Ji perskaitė Kęstučio Kasparavičiaus pasaką „Skrendančios knygos“ ir pakvietė visus skaityti.2008 m. skaitymų „Vasara su knyga“ dalyviai prie Vytauto Didžiojo paminklo. Fotografavo I. Vaitkevičienė

Paįvairintos skaitymo vietos: skaityta ant Vytauto piliakalnio, prie Balio Sruogos, Kristijono Donelaičio, Vytauto Didžiojo paminklų. Skaitymai vyko liepos  10-29 dienomis. 2008 m. skaitymų tema – Birštonas. Pirmąją dieną ant Vytauto piliakalnio skaityti padavimai apie Birštoną (užrašyti B. Buračo) ir kitas Lietuvos vietoves. Vieta labai atitiko skaitomą temą, vaikai nuščiuvę klausėsi ir ilgai klausinėjo apie Lietuvos ir Birštono praeitį. Kitos dienos tema „Birštonas literatūroje“ (Vaižganto, Balio Sruogos, Kazio Binkio, Adomo Lasto ir kitų autorių kūriniai, kuriuose minimas Birštonas). Kita skaitymų diena – liepos 15-oji, t.y. Žalgirio mūšio diena, tad vėl ropštėmės ant Vytauto piliakalnio ir skaitėme Vydo Asto knygą „Žalgiris“ (kvietėme ir knygos autorių V. Astą, bet jis negalėjo atvykti). Paminėti ir kiti istorinėmis temomis rašę lietuvių rašytojai. Liepos 24 dieną skaityta tema „Šių dienų rašytojai Birštone“. Prisiminti bibliotekoje vykę susitikimai su rašytojais: Alma Karosaite, Violeta Palčinskaite, Vytautu Petkevičiumi, Romu Sadausku ir kitais. Buvo skaitoma jų kūryba, peržiūrėtas skyriaus metraštis, nuotraukos. Liepos 25 d. skaityta Birštono mokinių kūryba, išleista rinkinyje „Manasis Birštonas“, kai kurie dalyviai skaitė savo kūrybos rankraščius.

Liepos 29 d. vyko baigiamasis renginys: aptarėme skaitymų metu patirtus įspūdžius, klausėme dalyvių atsiliepimų, įteikėme Birštono viešosios bibliotekos Padėkas. Dalyvaujant dailininkei Eugenijai su gitara, buvo dainuojamos dainos, klausėmės Luko skaitomos novelės. 2008 m. skaitymai bibliotekoje vykdavo tik tada, kai lydavo arba skyriuje dirbdavo tik vienas žmogus, kitu atveju – Birštono mieste.Vasaros skaitymai Birštone

Nuo 2009 m. iki šiol skaitymai „Vasara su knyga“ iškilmingai atidaromi Birštono kurorto šventės metu, su Sigutės Chlebinskaitės kūrybine grupe „Tu gali sukurti knygą“. Prie bibliotekos gatvėje įrengiama ir spalvotais drugeliais, saulutėmis, lietaus lašeliais (vėliau skaitymų metu vaikai ant šių paveikslėlių rašo savo apibendrinimus, mintis) papuošta palapinė, pastatomi stalai, kėdės. Daug lankytojų pritraukiančioje skaitymų „Vasara su knyga“ atidarymo šventėje dalyviai susipažįsta su įvairia knygos kūrimo technika, knygos įrišimo subtilybėmis. Autoritetingų žmonių skaitomi tekstai sudomina vaikus skaitymu.2009 m. skaitymų „Vasara su knyga“ dalyviai skaito naktį bibliotekoje. Fotografavo I. Vaitkevičienė

2009 m. tema „Laikas“. Skaitėme liepos 13-18 dienomis, t.y. savaitę. Pirmąją dieną skaitymų tema buvo „Rytas“ (tautosakoje, poezijoje, prozoje, mene). Liepos 14 dieną – „Diena“, 15 – „Vakaras“, 16 dieną –„Naktis“ (skaityta du kartus, įprastu laiku, t.y. 13-14 val. ir vakare, 21.00 val.). Su tėvų raštiškais sutikimais, vaikai rinkosi į biblioteką, norėdami čia praleisti naktį. Naktį, kaip ir dieną, skaityti tekstai apie naktį. Reikia pasakyti, kad dalis vaikų tiesiog ateina, skaito, ką jiems pasiūlome, ką jie mėgsta, ar tik klauso, ką kiti skaito, o dalis vaikų labai atsakingai ruošiasi, pasirenka įdomius, prasmingus tekstus. Penkis metus į skaitymus atvažiuodavo berniukas iš Prienų. Jis pasirinkdavo labai įdomius, atitinkančius temą, prasmingus tekstus. Po skaitymų kalbėta apie naktį, vaikai savo mintis užrašė ant paveikslėlių, violetinių drugelių. Pvz.: „Naktis – puikus laikas skaitymui“, „Naktis – tamsa, miego metas, sapnai“, „Naktis – tai metas, kai žmogus gali apgalvoti viską, ką galėjo padaryti prieš tai“, „Naktis ir vakaras – puikiausias metas rašyti eilėraščius“. „Naktis – tai yra miglos metas, kai šviečia mėnulis“ ir pan. Panašiai rašė ir apie kitas potemes, t.y. rytą, vakarą, dieną. Vėliau buvo žiūrimas filmas „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“. Kai kas užmigo miegmaišyje bežiūrėdamas filmą, o kiti sekė patyliukais iš eilės pasakas, kol paryčiui visi nurimo. Aštuntą valandą vaikus pasiėmė tėvai. Skaityti naktį savo lankytojams buvome labai seniai pažadėję, jie prašydavo, vis teiraudavosi, kada gi... Tad buvo proga ištęsėti duotą žodį.2008 m. vasaros skaitymų uždarymo šventė. Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė įteikia Birštono viešosios bibliotekos Padėkas aktyviausiems „Vasara su knyga“ skaitymų dalyviams. Fotografavo I. Vaitkevičienė

Liepos 21 d. vyko uždarymo šventė su vaišėmis (kakava, mėtų arbata ir avižiniais sausainiais), skaitytas Birutės Mar tekstas „Laikas“, kalbėta apie skaitymo naudą ir malonumą, laiką, aktyviausiems skaitymų dalyviams įteiktos Birštono viešosios bibliotekos Padėkos. Supratome, kad vaikams patiko, nes kitą dieną dalis vaikų vėl tuo pačiu metu susirinko į skyrių, susėdo ratu ir lyg laukė kažko. Bibliotekininkėms teko greitai surasti tekstą, skaityti ir leisti vaikams dar kartą išsikalbėti apie praėjusias dienas, skaitant kartu. Panašių pokalbių, bent nedidelėje bendruomenėje, manyčiau, niekad nebūna per daug.

2010 m. skaitymų „Vasara su knyga“ atidarymas taip pat vyko Birštono kurorto šventės metu birželio mėn.12 d. su S. Chlebinskaitės kūrybine grupe „Tu gali sukurti knygą“. Birštoniečiai ir kurorto svečiai vėl mokėsi įvairių kūrybos paslapčių: kūrė paveikslėlius cyanotipijos būdu, darė skylučių knygeles (iliustravo pagrindinius veikėjus, įrišo knygeles), Brailio raštu išsakė savo svajones „obuoliukuose“, juos krovė į dailininko K. Kasparavičiaus nupiešto ir kartu su vaikais nuspalvinto Karališkojo Baltojo Sėkmės Dramblio krepšį, klausėsi K. Kasparavičiaus skaitomos pasakos „Papūgos“.

2010 m. vasaros skaitymų tema – istorija. Pradėta nuo Visatos, Žemės, Birštono miesto, o užbaigta šeimos istorijos, giminės genealoginio medžio kūrimu. Tam labai pasitarnavo bibliotekai po skaitymų atidarymo šventės padovanoti K. Kasparavičiaus nupiešti plakatai „Giminės Obelis“. Liepos 26-29 d. ir rugpjūčio 2-3 d. skaityti įvairūs tekstai: mitai, padavimai, grožinės literatūros kūriniai, vartyti meno albumai skirtingose Birštono erdvėse: bibliotekoje, prie Vytauto kalno, muziejuje ir kitur. Į šiuos „Vasaros skaitymus“ (ir į kitus renginius) įsijungia ir Birštone poilsiaujantys vaikai iš kitų miestų. Skaitymai apie Birštoną vyko muziejuje, apie Lietuvą – ant Vytauto piliakalnio, kiti dėl lietaus – bibliotekoje. Rugpjūčio 3 d. – skaitymų uždarymo šventės metu buvo įteiktos Padėkos aktyviausiems ir ištikimiausiems vasaros skaitymų dalyviams, kalbėta apie įvykusius įdomiausius, linksmiausius, netikėčiausius skaitymų momentus, laukta pasiūlymų kitiems metams.


Kaip keitėsi: ilgėjo skaitymų grafikas, daugėjo skaitymo vietų2011 m. „Vasara su knyga“ atidarymo šventė kurorto šventės metu su Sigutės Chlebinskaitės kūrybine grupe „Tu gali sukurti knygą“. Dailininkai: S. Chlebinskaitė, K. Kasparavičius, M. Jonutis ir kt. Fotografavo D. Lėckienė

2011 m. skaitymų „Vasara su knyga“ atidarymo šventė,sukvietusi daug lankytojų, vėl vyko su S. Chlebinskaitės kūrybine grupe „Tu gali sukurti knygą“. Išmokome jau per atidarymą dalyti ar bent turėti paruoštą medžiagą: skaitymų grafiką, temą ir potemes. Birštono merė N. Dirginčienė pradėjo skaitymus Liutauro Degėsio eilėraščiu „Čia mūsų namai“. 2011 m.  skaitymų programa vyko visą vasarą, todėl juose dalyvavo daugiau vaikų. Kadangi 2011-aisiais Birštono kurortas šventė 165-ąsias įkūrimo metines, pasirinkome temą „Burtininkės Gamtos dovana žmogui – kurortai“. Pirmąją dieną skaityta  tema „Gyvybės medis, gyvybės ratas“, antrąją – „Gamtos įtaka žmogui, žmogaus įtaka gamtai“. Toliau skaityti tekstai apie garsiausius pasaulio ir Lietuvos kurortus – Palangą, Nidą, Druskininkus, Likėnus. Nagrinėjant temą „Birštonas“, paprašėme Birštono turizmo informacijos centro, kad skaitymų dalyviams vestų ekskursiją po Birštoną. Pasirodo, kad nors daugelis gimę ir augę Birštone, o kiek mažai žino apie savo kurortą! Ekskursija užtruko 2 val., vaikai buvo pavargę, bet sugrįžę į biblioteką aptarėme svarbiausius ekskursijos momentus, atsigėrėme parsinešto iš biuvetės mineralinio vandens ir kartu perskaitėme knygą – Sofijos Liorančienės „Pasakaitės apie Birštono karalystę“. 2011 m. Skaitome bibliotekos kieme su bibliotekininke Jurgita. Fotografavo I. VaitkevičienėPo ekskursijos šią knygą ir po šokoladuką padovanojo ekskursiją vedusi gidė, Birštono turizmo informacijos centro vadovė Henrieta. 2011 m. bibliotekoje savanoriavo Kyle, jaunuolis iš Didžiosios Britanijos, Velso krašto. Jis dalyvavo skaitymuose: anglų kalba supažindino dalyvius su Velsu, giedojo himną, pasakojo apie savo krašto papročius.

Vasaros pabaigoje, kaip kasmet, vyko vasaros skaitymų aptarimo šventė. Šia proga pasiruošėme mini spektakliuką apie sergančią princesę ir jos gydymą kurorte, apdovanojome aktyviausius skaitymų dalyvius Birštono viešosios bibliotekos Padėkomis. Vaikai ilgai nesiskirstė į namus, todėl dar kartą skaitėme kartu.

2012 m., paskelbus Birštono savivaldybei socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programų rėmimo projektų konkursą vaikų vasaros stovykloms, rašėme projektą vasaros skaitymams „Viskas prasideda nuo manęs“. Kaip iki šių metų, taip ir 2012 m. skaitymai, t.y. programa, skirta Birštono savivaldybėje gyvenantiems bei atvykstantiems iš kitų miestų ir valstybių, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui, kurie vasarą turi daug laisvo laiko ir būna palikti „likimo valiai“. Tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją. Uždaviniai: mokyti prisitaikyti šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti pilietiškumą, padėti geriau pažinti save, ugdyti atsakomybę už savo poelgius, skatinti prasmingai leisti laisvalaikį, padėti vaikams ir jaunimui spręsti psichologines, socialines problemas, ugdyti literatūrinį skonį, populiarinti geriausių lietuvių ir užsienio rašytojų kūrybą. Perskaitę tekstus, pamatę, kad grožinės literatūros kūrinių herojai susiduria su tomis pačiomis problemomis (vakarėliai, tikri ir netikri draugai, narkomanija, skurdas ir kt.), su kuriomis ir jie susiduria, vaikai ir jaunimas lengviau spręstų savo problemas. Tikimasi pritraukti į biblioteką daugiau lankytojų. Gavome paramą atidarymo šventei  (200 Lt) ir 500 Lt vaikų vaišėms – vaisvandeniams, saldumynams, bandelėms ir kakavai pertraukoms tarp skaitymų, aptarimų ir naktiniams skaitymams). Gavus paramą, paaiškėjo, kad norint išeiti su vaikais iš bibliotekos, darbuotojai privalo mokytis pagal vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programą, atestuotis saugos ir sveikatos klausimais. Teko visus šiuos reikalavimus įvykdyti.

Mūsų skyrius gražiai bendradarbiauja su Birštono lopšelio-darželio auklėtojomis bei Birštono gimnazijos mokytojais ir mokiniais minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, organizuojant  Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, nacionalinės bibliotekų savaitės ir kitus renginius. Tačiau vasaros skaitymai vyksta, kai mokytojai atostogauja, darželis dažnai tuo metu būna trumpam uždaromas remontui, tad nuo pirmųjų skaitymų, t.y. 2005 iki 2011 metų „Vasara su knyga“ skaitymai vykdavo tik bibliotekos iniciatyva. Tiesa, vaikai džiaugdavosi, gavę Birštono viešosios bibliotekos Padėkas uždarymo šventėje, mums, bibliotekininkėms pasakodavo, kad jas rodydavo savo klasės auklėtojoms, lietuvių kalbos mokytojams. O 2012 metais Birštono gimnazijos iniciatyva pirmieji dveji „Vasara su knyga“ skaitymai  balsu vyko bibliotekoje dar prieš atidarymo šventę, birželio 4-5 dienomis. Dalyvavo pradinių klasių mokiniai ir po du mokytojus. Tai buvo savaitinės dieninės stovyklos dalyviai. Tokiu atveju mūsų ir jų projektai dvi dienas persipynė, mes tapome Birštono gimnazijos vykdomo projekto partneriais. Pirmąją dieną buvo balsu skaitomos pasakos, ieškoma labiausiai tinkanti inscenizacijai. Pasirinkta pasaka „Gandras karalius“, skirstomasi vaidmenimis. Skaitė 24 vaikai, visi turėjo savo vaidmenis: kas vaidino gandrą, kas varlę, kas paukštelius, kas kelmą ir kitus. Kitą dieną vaikai skyriuje repetavo, buvo ieškoma garsajuosčių su paukščių ir kitų gyvūnų skleidžiamais garsais. Vėliau atėję į biblioteką vaikai pasakojo, kad vaidinimą parodė stovyklos uždarymo dieną, sakė, kad vaidinimas pavyko. Kiti skaitymai vyko tik bibliotekos iniciatyva, pagal grafiką: viena savaitė intensyvi, o toliau kas antrą pirmadienį, buvo 15 skaitymų kartu.2012 m. skaitymų „Vasara su knyga“ dalyviai ruošiasi keliauti skaityti į Birštono turizmo informacijos centrą. Be bibliotekininkės Ingridos, vaikų – ir bibliotekos savanoris iš Italijos  Giovanni (Džovanis). Fotografavo N. Raiskienė

2012 m. skaitėme ne tik lietuvių kalba, bet ir itališkai, angliškai. Itališkai į vasaros skaitymus susirinkusiems vaikams skaitė mūsų bibliotekos savanoris italas Džovanis. Skaitė greitakalbes itališkai, o vaikai leipo iš juoko – keistai ir juokingai jiems skambėjo itališki žodžiai. Skaitymuose dalyvavo kelios mergaitės, atvykusios pas senelius iš Anglijos, jos klausėsi kitų skaitymo, bet norėjo ir pačios skaityti, o skaityti gerai moka tik angliškai, tad skaitė angliškas knygeles. Perskaitytus tekstus aptarėme lietuviškai. Kalbėti jos moka ir lietuviškai, o skaityti, deja, sunku. Kaip ir praėjusiais metais, vėl buvo paruošta parodų lentyna, joje sudėtos rekomenduojamos skaityti knygos. Temos: „Aš tarp kitų“, „Atsakomybė“, „Pasiaukojimas“, „Drąsa“, „Bendradarbiavimas“, „Išdidumas ir pagarba“, „Gailestis ir atjauta“, „Tolerancija“ ir kitos. Skaityta ne tik2012 m. skaitome Birštono Turizmo informacijos centre. Fotografavo I. Vaitkevičienė bibliotekoje, ne tik Birštono lauko erdvėse (prie B. Sruogos paminklo, prie Nemuno), bet ir įvairiose Birštono įstaigose, kviečiant garsiai skaityti bent po vieną tos įstaigos darbuotoją. Skaityta Birštono turizmo informacijos centre, Birštono sakraliniame muziejuje, Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centre. Įstaigų darbuotojai noriai priėmė lankytojus, rūpinosi, ar ateisime su vaikais skaityti, ką jiems reikėtų pasiruošti ir t. t. Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centre buvo parodytas filmas apie Birštono gamtą, o Birštono sakraliniame muziejuje pasakota apie arkivyskupą, kankinį Teofilį Matulionį. Šios dienos skaitymų tema – „Pasiaukojimas, drąsa“. Vaikams patiko, kai įstaigų darbuotojai, tėvų arba jų senelių amžiaus, truputėlį jaudindamiesi, džiaugėsi galimybe skaityti vaikams balsu.

Į vienus skaitymus pasikvietėme sanatorijoje „Tulpė“ dirbančią psichologę Brigitą. Ji atsinešė knygą, kurios mūsų skyriuje nėra, tai Max Lucado „Tu esi ypatingas“. Ją perskaitėme balsu ir aptarėme. Ši knyga visiems labai patiko, ji buvo skaitoma tris kartus, pagal ją vaikai su dailininke E. Ivaškevičiūte piešė, o naktinių skaitymų „Aš, mano mintys ir tyla“ metu, dar kartą ją išklausius, buvo žaidžiamas žaidimas. Naktinių skaitymų dalyviai keliavo prie Nemuno pasiklausyti žvaigždžių plevenimo, „patikrinti“, ar Birštone esantys fontanai tikrai veikia. Vėliau – žiūrėtas filmas „Šokis hip hopo ritmu-2“, klausomasi lopšinių.


Išvados

Vasaros skaitymų balsu programa „Vasara su knyga“ skirta Birštono savivaldybėje gyvenantiems bei atvykstantiems iš kitų miestų ir valstybių, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui, kurie vasarą turi daug laisvo laiko ir būna palikti „likimo valiai“. Todėl į šiuos skaitymus įsijungia ir Birštone poilsiaujantys vaikai iš kitų miestų (Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Kauno, Prienų ir kitų.), kitų valstybių, t.y. emigrantų vaikai (Anglijos, Airijos, Danijos, JAV). Nėra nuolatinio lankytojų skaičiaus.

Pirmaisiais metais skaitymai organizuoti siekiant pritraukti vasarą daugiau lankytojų, ugdyti būsimus ir esamus skaitytojus, ugdyti poreikį skaityti, pritraukti į Vaikų ir jaunimo  aptarnavimo skyrių daugiau lankytojų. Kasmet kėlėme sau daugiau tikslų ir uždavinių: plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, mokyti prisitaikyti šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti pilietiškumą, padėti geriau pažinti save, ugdyti atsakomybę už savo poelgius, skatinti prasmingai leisti laisvalaikį, padėti vaikams ir jaunimui spręsti psichologines, socialines problemas, ugdyti literatūrinį skonį, populiarinti geriausių lietuvių ir užsienio rašytojų kūrybą. Perskaitę tekstus, pamatę, kad grožinės literatūros kūrinių herojai susiduria su tomis pačiomis problemomis (vakarėliai, tikri ir netikri draugai, narkomanija, skurdas ir kt.), su kuriomis ir jie susiduria, vaikai ir jaunimas lengviau spręstų savo problemas.

Vasaros skaitymai balsu – ištisinė edukacija: ugdomi bendravimo, skaitymo įgūdžiai, turtinamas žodynas, intelektas, vaizduotė, mąstymas (ypač apibendrinant, išreiškiant įspūdžius žodžiais ar spalvomis), supažindinami su mūsų mieste veikiančiomis įstaigomis, jų veikla.

Pirmieji skaitymai (2005, 2006 m.) – truputį chaotiški: vaikai skaitė tai, kas labiausiai patiko (arba ką rado bibliotekoje). Kai kas atsinešė knygų iš namų, kurių mūsų skyriuje nebuvo. Kiekvienais ateinančiais metais tobulėjo mūsų, bibliotekininkių pasiruošimas ir skaitymai vyko organizuočiau, kryptingiau (nuo trečiųjų metų, 2007 m., pasirenkamos temos, atrenkami geriausi, meniškiausi tekstai, dažnai pradedama skaityti nuo tautosakos kūrinių, tekstai aptariami, įspūdžiai išreiškiami spalvomis, žodžiais, skaityti kviečiami žymūsVasara su knyga Birštone žmonės: Birštono miesto merė, rašytojai K. Kasparavičius, Z. Sadauskaitė, Birštono įstaigų vadovai ir darbuotojai. Ketvirtaisiais metais (2008) skaitymai „Vasara su knyga“ iškilmingai atidaryti kurorto šventės metu, pasitelkiant grupę „Teatriukas“, skaityti kviečiama Birštono miesto merė, nuo šiol skaitoma ne tik bibliotekoje, bet ir kitose Birštono erdvėse. Nuo penktųjų metų, t.y. 2009 m., vasaros skaitymų atidarymo šventė vyksta Birštono kurorto šventės metu su S. Chlebinskaitės kūrybine grupe „Tu gali sukurti knygą“, pirmą kartą organizuoti naktiniai skaitymai. Nuo 2011 m. „Vasara su knyga“ skaitymų grafikas išdėstomas per visą vasarą (vieną ar dvi savaites kasdien, t.y. intensyviai, kitu laiku – kas antrą pirmadienį. Skaitymų metu vyksta ir ekskursija po Birštoną. 2012 m. skaitymų programai gauta Birštono savivaldybės parama vaikų vaišėms, darbuotoja atestuota vaikų saugos ir sveikatos klausimais, skaityta ne tik Birštono erdvėse, bet ir trijose Birštono įstaigose: Turizmo informacijos centre, Sakraliniame muziejuje, Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centre. Tekstus skaitė ir šių įstaigų darbuotojai. Be bibliotekininkių, vasaros skaitymuose dalyvauja dailininkė Eugenija, Birštono sanatorijos „Tulpė“ psichologė Brigita, kartais mamos. Tekstai skaityti lietuvių, italų, anglų kalbomis. Skaitymų akimirkos fiksuojamos, o nuotraukos eksponuojamos skyriuje. Po skaitymų – pačių skaitančiųjų sukurtas plakatas „Rekomenduoju draugui paskaityti“.

Geriausias vasaros skaitymų įvertinimas mums nuskambėjo, kai 2011 metais viena skaitytoja, mergaitė, papasakojo, kad jos su pussesere kasdien namuose po šių skaitymų vieną valandą garsiai  skaito patikusius tekstus. Gatvėje sutiktų tėvų ir senelių klausimai, ar vaikai gražiai elgiasi bibliotekoje, padėkos už vaikų ir anūkų norą leisti laiką bibliotekoje mus patikina, kad tokie skaitymai Birštone reikalingi.

Nijolė Raiskienė,
Birštono viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja

GEROSIOS PATIRTYS

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.