Į pradžią 

 
 
 
 
Metai su knyga

2008-ieji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbti Skaitymo metais, patvirtinta Skaitymo skatinimo programa. Džiugu, kad į skaitymo skatinimą pažiūrėta valstybiniu mastu.

Skaitymas – pasaulio ir savęs pažinimo galimybė ir dvasinio tobulėjimo poreikis – šiandien užleidžia pozicijas kitiems informacijos gavimo būdams. Dalis žmonių, ypač tie, kurie ne itin linkę ar mažiau įgudę skaityti, užuot skaitę, verčiau žiūri televizorių, dirba prie kompiuterio ar kitaip leidžia laisvalaikį. Internetas, televizija negali išstumti iš mūsų gyvenimo knygos, jos teikiamo malonumo, žinių ir įspūdžių. Juk knyga yra būdas bendrauti, sužinoti, išmokti, lavinti vaizduotę.

Kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centre buvo organizuojama mokytojų metodinės veiklos sklaidos savaitė “Geroji patirtis ir novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose“. Joje dalyvavo ir savo gerąją patirtį,  įgyvendinant Skaitymo skatinimo programą, pristatė ir miesto mokyklų bibliotekininkai. Parodoje pristatėme bibliotekininkų metodinio būrelio veiklą: metodinio būrelio internetinio puslapio apipavidalinimo fragmentus, konferencijos medžiagą “Mokyklos biblioteka ir žinių visuomenė“ knygoje ir kompaktinėje plokštelėje, knygą „Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų – informacijos centrų geroji patirtis“.  Leidinio tikslas - paskatinti visų mokyklų bibliotekas kurti informacijos centrus, bendrauti ir bendradarbiauti, kordinuoti savo veiklą ugdant aktyvius skaitytojus, puosekėti meilę knygai –žmonijos kultūros šaltiniui. Bibliotekininkus supažindinome  su Kauno miesto Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus parengtu „Edukaciniu – kultūriniu projektu, skirtu 2008 – iesiems Skaitymo metams“. Surengta knygos šventė Kauno miesto mokyklų mokiniams „Ieškome džiuginos“, kuri skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai : J.Urbšio vidurinės mokyklos kryptingo meninio ugdymo mokinių parengta teatralizuota kompozicija,  „Žiburio“ vidurinės mokyklos mokinių 2008 –ųjų metų populiariausių knygų penketuko vaikams pristatymas, šventės dalyvių skaitymo variacijos ir refleksija. Šventės metu veikė rašinių „ Mano svajonių biblioteka“ paroda, Skaitymo metams skirtų logotipų, sukurtų VDU „Rasos“ gimnazijos 9-10 klasių mokinių, paroda. Šventės dalyviai buvo apdovanoti knygomis, Skaitymo metams skirtais suvenyrais. Organizuojamos akcijos „Skaitome mažiems ir seniems“: išvykos su knyga į ikimokyklines įstaigas, ligonines, senelių namus, „Pristatyk ir skaityk  geriausių 2008 metų knygų penketuką“, konkursai - „Viešieji skaitymai“, miniatiūrų konkursas „Vasara su knyga“, „Siūlome 2008 metų poezijos pavasario laureatą“.

Vyksta kvalifikaciniai seminarai mokytojams, bibliotekininkams. Seminarą „Bibliotekininkų kalbos kultūra. Skaitymo skatinimo projektai“ bibliotekininkams vedė VDU “Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Birutė Kuklierienė. Lektorė  patikino, kad  bibliotekininkės  nuoširdžiai priėmė jų kalbos taisymus ir kritiką, mokėsi, susipažino  su raštvedybos taisyklėmis ir kitomis kalbos naujovėmis.

Skaitymo metus numatome užbaigti konferencija „Skaitome Europos kalbomis“. Savo  renginius dalyviams pristatė ir J. Urbšio vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja Aldona Kerzienė, Vilijampolės vidurinės mokyklos  geografijos vyr. mokytoja Regina Lesevičienė, J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos mokiniai, pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Prochorskienė ir bibliotekos vedėja Violeta Keidošienė pristatė  projektą“Mes iš pasakų atėję“.

Renginio dalyviai supažindinti  su VDU “Rasos“ gimnazijos renginiais, skirtais Skaitymo metams. Kiekvienais metais gimnazijoje vyksta Lietuvių kalbos savaitė, skirta Knygnešio dienai. Šiais metais tokią savaitę organizavome Skaitymo metams. Buvo paskelbtas konkursas Skaitymo metų ir bibliotekos logotipams  sukurti, logotipai eksponuojami gimnazijos bibliotekoje, KPKC parodoje ir interneto svetainėje http://www.rasa.kaunas.lm.lt, geriausių logotipų autoriai  apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais . Bibliotekoje nuolat keičiamos parodų ekspozicijos: “Skaitymo ženklai“( knygų žymeklių paroda iš asmeninių kolekcijų), “Skaitau, vadinasi esu“, „Lietuviškos knygos ir žodžio  nešiotojai“, „Knyga per amžius“ ( senųjų knygų įrišimai, gimnazistų sukurtų knygų viršeliai), „Perskaitytų knygų iliustracijų“, „Gimnazistų kūrybinių darbų“, „Iš spaudos ir knygos istorijos“ ir kt. Sukurtos nuorodos bibliotekos svetainei, skirtai Skaitymo metams. Parengtos vaikų skaitymo skatinimo metodinės rekomendacijos tėvams, išaiškintos geriausiai skaitančios klasės ir apdovanotos padėkos raštais, skirta lėšų bibliotekos knygų fondams papildyti, vyko gimnazistų dailaus rašto konkursas „ Mintys iš perskaitytos knygos“,  perskaitytų knygų iliustracijų  konkursas, jaunųjų kūrėjų popietė „Atviras mokrofonas“, geriausios knygos recenzijos konkursas, naujų knygų pristatymai mokytojams “Popietė su knyga“. Mokiniams ir mokytojams daug džiaugsmo suteikia knygų mainų mugė, kur galima įsigyti puikių knygų. Organizuojama bibliotekos akcija „Prieik ir pasiimk“, kur dovanojamos knygos skaitytojams,  skaitytojų akcija “Padovanok knygą bibliotekai“. Numatoma  skaitomiausios knygos rinkimai, gimnazistų išleistos knygos „Stabtelėjimai“ pristatymas, rašinio konkursas “Mano senelių, tėvų mėgstamiausia knyga“ ir kiti susitikimai su žmonėmis ir knyga. Savaitės renginiai vainikuoti gražia popiete, jos dalyviai ir laimėtojai apdovanoti gimnazijos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Metodinės dienos renginio dalyviai pasidalijo mintimis apie savo organizuojamus renginius mokyklose. Tai gražus ir turiningas renginys ne tik bibliotekininkams, bet ir mokytojams, kurių bendras tikslas puoselėti skaitymo ir kalbos kultūrą.

Informuoja Regina Grabliauskienė
VDU “Rasos“ gimnazijos bibliotekos vedėja, bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė   

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.