Į pradžią 

 
 
 
 
Poezijos pavasarėlis „Poetas prasideda žemėj...“ Kazio Borutos kalnelyje
2014-06-03

Kaip ir kiekvieną pavasarį poezijos paukštė vėl leidžiasi ir mūsų rajone – gegužės 23-ąją Jonučių vidurinės mokyklos borutaičiai, vadovaujami šios draugijos pirmininkės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Zigritos Petraitienės, vėl suskubėjo į laisvos minties kūrėjo, rašytojo Kazio Borutos sodybą – 50-ojo tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginį – 21-ąjį „Poezijos pavasarėlį“.


Gamta tądien nepagailėjo pavasariškų malonių: sodri medžių žaluma, giedrame danguje spindinti vaiski donelaitiška saulė, kiekvieną sielą žadino poetiniam skrydžiui, į kurį susirinko ne tik mūsų, bet dar aštuonių Kauno rajono ir šalies mokyklų meninio žodžio mylėtojai, tarp jų ir Kazio Borutos kraštiečiai, Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos atstovai (mokytoja Rita Volteraitienė). Kaip ir kasmet šventėje dalyvavo K. Borutos šeimos nariai: rašytojo duktė, mokslų daktarė Eglė Borutaitė-Makariūnienė su vyru habil. m. dr. Kęstučiu Makariūnu, rašytojo sūnėnas Vaidotas Boruta su žmona Regina Borutiene. Jau septintą kartą mūsų poezijos pavasarėlį aplankė Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai: mylima vaikų poetė, garliavietė Zita Gaižauskaitė; VU dėstytoja, vertimo teorijos ir kalbotyros specialistė Carmen Caro Dugo, šiemet atlikusi tikrą žygdarbį – išvertusi Kristijono Donelaičio „Metus“ į ispanų kalbą; taip pat poetė, prozininkė, publicistė, vertėja Birutė Jonuškaitė; Julius Žėkas – poetas, prozininkas, tarpdisciplininių menų kūrėjas; Saulius Vasiliauskas – poetas, prozininkas, Lietuvių kalbos instituto darbuotojas; Viktorija Gražina Petrošienė, kultūros savaitraščio „Nemunas“ redaktoriaus pavaduotoja; Inga Stepukonienė, VDU literatūrologė, docentė, dabar ir Jonučių vidurinės mokyklos mokytoja.

Malonu, kad į Poezijos šventę atvyko ir garbingi Kauno rajono vadovai, mūsų rėmėjai ir draugai, tarp jų – Kauno r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Brazienė,  Kauno r. savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Vilhelmina Puskunigienė, Neringa Pakalnytė.

Šventę pradėjo Jonučių vidurinės mokyklos kanklininkių ansamblis ir etnografinis ansamblis „Versmyna“ (vadovės Valė Dervinienė, Birutė Palskienė). 2014 metų, kurie skirti K. Donelaičio atminčiai, „Poezijos pavasarėlio” pradžią paskelbė nuskambėję K. Donelaičio „Metai“ – poemos fragmentą susirinkusiesiems padeklamavo 11a klasės mokinys Gytis Pikčilingis, o iškiliojo poeto menines mintis pratęsė 8b klasės mokinys Aivaras Skorubskis, padeklamavęs K. Borutos eilėraštį „Laisvo vėjo valia“. Ištrauką iš vieno seniausių Europoje poezijos festivalio sumanytojo ir pirmojo „Poezijos pavasario” laureato Justino Marcinkevičiaus poemos „Donelaitis“ perskaitė Mantas Kudapčenka. Aivaras bei Mantas ir tapo šios poezijos šventės vedėjais.

Į renginio dalyvius maloniai kreipėsi ir jo sumanytoja, mokytoja Z. Petraitienė. Ji pacitavo Just. Marcinkevičiaus žodžius iš poemos „Donelaitis“: „Poetas prasideda žemėj“, kuriais, anot mokytojos, galime ir patys pasitikrinti, ko čia suvažiavome, ar mus lydi ne noras suvokti, kad poeto turime ieškoti savy, kad mumyse atsiliepiantys poetų žodžiai yra ir mūsų savastis? Šios mintys iš tiesų privertė susimąstyti apie mus jungiančią kultūrinę bendrystę, svarbą puoselėti savyje kūrybiškumo pradmenis.

K. Borutos namo kiemelyje nuskambėjo iškilmingai sugiedotas borutaičių himnas. Kiek vėliau rašytojo dukra E. Makariūnienė, aidint jo pamėgtai lietuvių liaudies dainai „Oi, giria giria“, tradiciškai įžiebė šventės ugnelę. Tai iškilmingosios šventės akimirkos, kurios joje dalyvavusiems amžinai išliks atmintyje.

Jubiliejinį „Poezijos pavasarį” borutaičiai ketino pasitikti kartu su kraštiečiu poetu, 1988 metų „Poezijos pavasario” laureatu Robertu Keturakiu. Deja, poetas šventėje dalyvauti negalėjo, tačiau erdvę užpildė jo poetinis žodis:

„Vis tyliau aš myliu savo protėvių kalbą,
jos žodžius, kuriuos jungia šviesa ir choralas,
man ataidintis iš sidabrinės Sietyno gelmės
ir iš žemės, kuri dvelkia dulkėm kelionių ir šaltinių vėsa”.

Poeto R. Keturakio ir K. Borutos kūrybos paraleles nubrėžė literatūrologė I. Stepukonienė, monografijos „Roberto Keturakio kūryba“ autorė. Po to į dalyvius gražia lietuvių kalba kreipėsi vertėja Carmen Caro Dugo. Jos atvykimas – vienas įspūdingiausių šventės momentų. Viešnia papasakojo apie savo pasirinkimą į ispanų kalbą išversti K. Donelaičio „Metus”, pacitavo vieną jų dalį, leisdama išgirsti, kaip hegzametras skamba mums nepažįstama kalba. Visus apėmė nepakartojamas jausmas – jautėme begalinę svetimos tautos atstovės meilę lietuvių tautai ir kultūrai, mūsų gimtajam žodžiui. Vertėjai talkino poetė B. Jonuškaitė. Vėliau savo eilėraščius moksleiviams skaitė S. Vasiliauskas, J. Žėkas. Poetė Z. Gaižauskaitė prisiminė pirmąjį borutaičių „Poezijos pavasarėlį”, vykusį prieš 20 metų po mokyklos liepomis, kuriame jai teko dalyvauti, taip pat deklamavo savo kūrybos posmų.

Antroji šventės dalis taip pat suteikė daugybę malonių įspūdžių ir akimirkų. Jos metu paskelbti „Poezijos pavasarėlio 2014“ laureatai. Atvirajame Kauno rajono mokyklų 5-12 klasių mokinių ir mokytojų konkurse, skirtame K. Donelaičio metams ir Borutaičių draugijos 20- mečiui, šiemet dalyvavo 34 mokiniai ir trys mokytojos. Ypač daug, net 24, buvo 5-7 klasių jaunieji poetai. Dėkojame kraštiečiams R. Keturakiui ir Z. Gaižauskaitei, padėjusiems vertinti kūrybinius bandymus ir išrinkti 2014 metų geriausiuosius. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti Jonučių vidurinės mokyklos padėkomis, lankstinukais, o šauniausiųjų kūrėjų laukė Kauno rajono švietimo centro diplomai, lankstinukai, borutaičių kūrybos almanachas ir kitos knygos.

5-7 klasių grupėje I-os vietos nugalėtoja už geriausią poeziją tapo Kamilė Teresaitė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos šeštokė (mokytoja Dalė Janušauskienė). II-a vieta už labai gerą poeziją skirta dviems Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokiniams: Martynui Matusevičiui (6c klasė, mokytoja Birutė Jasiukaitienė) ir Evai Kazlauskaitei (5f klasė, mokytoja Virginija Vasiliauskienė). Už gerą poeziją III-ą vietą laimėjo net trys konkurso dalyviai: Gaivilė Augustinaitė (Garliavos A. Mitkaus vidurinė mokykla, 5 klasė, mokytoja Regina Jasukaitienė), Nerija Didžbanytė (Garliavos Jonučių vidurinė mokykla, 5b klasė, mokytoja Dovilė Manukian), ir Gabija Dručiūnaitė (Šlienavos pagrindinė mokykla, 6 klasė, mokytoja Alma Golovčicienė).

8-12 klasių grupės nugalėtojais paskelbti šie mokiniai: I-a vieta – už geriausią poeziją skirta Gustei Cibulskytei (Garliavos Jonučių vidurinė mokykla, 11a klasė, mokytoja Zigrita Petraitienė), II-a vieta – už labai gerą poeziją – Julijai Burkovskijytei (Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, 4aG klasė, mokytoja Regina Embrektienė) ir III-a vieta – už gerą poeziją – Žydrūnei Norkutei (Kauno Rokų vidurinė mokykla, 12 klasė, mokytojas Egidijus Jankūnas).

Kauno rajono švietimo centro Pagyrimo raštais už originalią poeziją apdovanoti Ugnė Kriščiūnaitė (Garliavos Jonučių vidurinė mokykla, 8 b klasė, mokytoja Zigrita Petraitienė), Domas Naujokaitis (Garliavos Jonučių vidurinė mokykla, 11a klasė, mokytoja Zigrita Petraitienė) ir mokytoja Rita Volteraitienė iš Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos.

Specialusis Borutaičių draugijos prizas už eilėraštį, labiausiai atitinkantį K. Donelaičio ar K. Borutos idėjas, skirtas  Kamilei Teresaitei, Kuršėnų sav.  Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinei.

Specialieji Borutaičių draugijos prizai už eilėraštį, labiausiai atitinkantį K. Donelaičio ar K. Borutos idėjas, skirti Kamilei Teresaitei iš Kuršėnų, Domui Naujokaičiui iš Jonučių ir Žymantei Saveraitei iš Rokų.

Šventės kulminacija – naujų narių priėmimas į Borutaičių draugiją. Teko įsitikinti, ar jie verti borutaičių šūkio „Gyvenk smarkiai“. Surengtos naujų narių krikštynos – jų metu pakrikštytas ir naujasis mokyklos direktorius Jonas Petkevičius.

Šventė paliko neišdildomų įspūdžių visiems: ir svečiams, ir mokytojams, ir mokiniams. Dėkojame jos organizatoriams ir rėmėjams: mokytojai, Borutaičių draugijos pirmininkei Z. Petraitienei, sutelkusiai nemažai pastangų, kad „Poezijos pavasarėlis” paliestų kiekvieno širdį; nuoširdžiai ačiū Kauno rajono savivaldybės darbuotojams už visokeriopą pagalbą ir paramą.

Ačiū visiems, atvykusiems į Borutos kalnelį. Pasitikusiems ir toliau nešiantiems poetinį – K. Donelaičio, K. Borutos, R. Keturakio, ir jaunųjų kūrėjų žodį – tolyn, per Lietuvą. Per mūsų žemę. Saugantiems mūsų savastį.

Inga Stepukonienė,
VDU docentė, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytoja

 

 

 
Atgal   Spausdinti  
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
  
komentarų nėra
 
© 2008-IEJI - SKAITYMO METAI. Visos teisės saugomos. Sprendimas: IDAMAS. Naudojama SMART WEB sistema.